SVETE MAŠE

Poned., 6. febr.

Pavel Miki in japonski mučenci

6.00 Trebnje

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

za zdravje

+ Stanislava Miklič (obl.)

+ Alojz in družina Udovič (Repče 7)

Torek, 7. febr.

 

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

18.00 Trebnje

+ Stanko Režen (obl.)

+ starši Jan

+ Ana Ilnikar (30. dan)

Sreda, 8. febr.

 

15.00 DSO

18.00 Trebnje

18.00 Trebnje

za zdravje (Miklič)

+ Marija Novak

+ Pavel Gabrijel (1. obl.)

Četrtek, 9. febr.

Apolonija

18.00 Trebnje

19.00 Lukovek

+ Franc Ribič

+ Jože Čeh (obl.)

Petek, 10. febr.

Sholastika

18.00 Trebnje 18.00 Trebnje

+ Georges Tahan (1. obl.)

+ Vinko Koprivc (obl.)

Sobota, 11. febr.

Lurška Mati Božja

8.00 Velika Loka

18.00 Trebnje

+ Andrej Bajuk

+ starši Huč, brata in sestri

6. NEDELJA

MED LETOM

12. februar

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

9.30 Šentlovrenc

10.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ Ana Novak (obl.) in Anton

+ Jožefa in Rafael Korelc

+ France, Justina in stari starši Smolič

Poned., 13. febr.

 

6.00 Trebnje

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

v zahvalo Bogu za zdravje

+ Viljem Hrastar in sorodniki

+ Jože in Amalija (obl.) in brat Jože Pekolj

Torek, 14. febr.

Valentin

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

+ Marjan Kužnik

+ Ivana Gašperšič (obl.)

Sreda, 15. febr.

 

17.00 Šentlovrenc

17.00 Štefan

18.00 Trebnje

+ Ida Pretner (7. dan)

+ Ana in Tomaž Vencelj

+ Matko Dragan (obl.)

Četrtek, 16. febr.

 

17.00 Šentlovrenc

17.00 Štefan

18.00 Trebnje

+ Janez in Marija Testen

+ Tone Hočevar

+ Marija in Feliks Škoda

Petek, 17. febr.

 

17.00 Šentlovrenc

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

+ Nejc Andolšek (obl.)

+ Terezija Gerlica (obl.)

+ Franc Obreza in družina Zgonc

Sobota, 18. febr.

Dan češčenja Najsvetejšega

8.00 Velika Loka

8.30 Trebnje

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Trebnje

+ Olga Zupančič

+ Božidar Bec

+ Mitja Pate (obl.)

+ Anton Fortuna (Male Dole)

7. NEDELJA

MED LETOM

19. februar

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

9.30 Šentlovrenc

10.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ stari starši in Stane Bizjak

+ Janez Bregar (obl.) in Jožefa

+ Marija Mlakar (obl.)