ŽUPNIJA TREBNJE

PRIČAKOVANJE, ADVENT IN SV. MIKLAVŽ

Začenjamo mesec december, ki je zaznamovan s pričakovanji, praznovanji in darili. Adventni čas je priložnost, da se dobro pripravimo na prihajajoče praznike. Pričakujemo god in obisk sv. Miklavža (Nikolaja) ter darila, praznik Jezusovega rojstva, božič, in pa še zaključek starega in začetek novega leta. Ob praznovanju je velikokrat v ospredju samo zunanja okrasitev in materialne dobrine, ker nam v srcu velikokrat pusti praznino. Mnogi se ob teh dneh čutijo zelo osamljene. Povsod je polno blišča. Vse pa je kar nekam prazno, če ne vidimo pravega pomena praznovanja, če ni medosebne topline in povezanosti z Jezusom.

          V letošnjem adventu smo še posebej povabljeni, da gradimo svoj odnos do Jezusa, do družinskih članov ter svojih sodelavcev, prijateljev, sosedov, sošolcev, ... »Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« pravi Jezus. Obiščimo Jezusa v cerkvi, pojdimo k spovedi in obhajilu, prepevajmo, zahvaljujmo se Bogu in ga prosimo, ob godu sv. Miklavža obdarimo otroke s toplino objema in sprejetostjo ter praktičnimi darili, obiščimo osamljene in žalostne. Bodimo ob praznikih skupaj, vzemimo si čas za pogovor in pomoč. To bo naredilo praznike res lepe in bomo iz njih črpali še dolgo v novo leto.

          Adventni koledarji, ki so jih otroci prejeli pri verouku, naj vam bodo pripomoček. Šparovčke, ki jih lahko otroci zložijo, je spodbuda k dobrodelni akciji Otroci za otroke. NE zato, ker moraš, ampak svobodno in iz srca daruj za nekoga, ki ni tako obdarjen kot ti.

župnik Jože Pibernik

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima srečanje v ponedeljek, 28. novembra, ob 19.00. Člani lepo vabljeni.

SVETI MIKLAVŽ PRIHAJA v župnijo TREBNJE v dvorano Kulturnega doma v nedeljo, 4. decembra, ob 14.30 in 16.00. Otroci, do vključno 2. razreda, se boste srečali z Miklavžem in od njega prejeli darila. MIKLAVŽEVANJE organizira Župnijska Karitas v sodelovanju z Občino Trebnje. V župnijski cerkvi bo v nedeljo, 20. in 27. nov., nabiralnik za darove za pomoč Miklavžu in njegovi darežljivosti.

SVETA ANA na Gradišču vabi k praznovanju godu sv. Lucije. Ker vas večina lažje pride v nedeljo in čez dan, bomo praznovali in se sv. Luciji za zdravje oči priporočali v nedeljo, 11. decembra, ob 10.00. Vabljeni.

KRŠČEVANJE bo v mesecu decembru v nedeljo, 25. decembra, med sveto mašo ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v Trebnjem v četrtek, 22. decembra, ob 19.00.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 3.12. Grmada, 10.12. Hudeje, 17. 12. Iglenik in Mrzla Luža, 23.12. ob 16.00 Jezero. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. V adventu krasimo skromno z zelenjem in adventnim vencem. Za rože in cerkev ste darovali: Gorenje Medvedje Selo 180€, Gorenja Dobrava pa 40,00€. Hvala za delo in darove.

VERSKI TISK – Pri zakristiji lahko kupite koledarje (Marijanski 3,00€, listni 0,70€) in družinsko pratiko (6,90€). Lahko se na novo naročite na: Družino 140,40€, Ognjišče 36,50€, Misijonska obzorja 9,00€.

BREZMADEŽNA, 8. december - Katoliška Cerkev 8. dec. praznuje slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije. Marija je bila spočeta po naravni poti, kakor vsak drug otrok. Zaradi posebne naloge v zgodovini odrešenja, saj je bila izbrana, da postane Božja Mati, je bila po nauku Cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti. To tudi izraža besedna zveza brezmadežno spočetje. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju namreč pravi, da je bila Marija, ki je bila pred vsemi veki določena za mati Božjega Sina Jezusa Kristusa, ravno zaradi te svoje naloge vnaprej predvidena za svetost in čistost. Bog je zaradi Jezusovega rojstva vnaprej odel Marijo s svojo milostjo, da je bila od samega začetka svojega bivanja čista in brez madeža. Vse to se je zgodilo že takrat, ko sta jo spočela njena starša sv. Joahim in sv. Ana. Zato pravimo, da je bila Marija brez madeža spočeta, oziroma da je Brezmadežno Spočetje (Lurd). Marija je bila torej obvarovana vsakega greha in še prav posebej izvirnega greha, s katerim smo ljudje ranjeni in zaradi njega nagnjeni k slabemu. Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom. Marija je bila že ob spočetju in vse življenje v stanju posvečujoče milosti, se pravi brez greha. Kristjan ta dar prejme z zakramentom krsta, ki mu izbriše izvirni greh, mu da posvečujočo milost in ga vključi v občestvo Cerkve. Posvečujoča milost pa se mu obnovi pri vsaki iskreni spovedi, ko mu Bog izbriše grehe, tako da lahko na novo zaživi odrešeno življenje.

ODDANE maše: +Marija Hrastar (2xsodelavci Avtotransporta Zupančič, 1xAlojz rogelj, 1xMarija Gabrijel, 1xAnton Štepic, 1xRatajčevi iz Grma, 1xMarija Kotnik, 2xdružini Cesar iz Goriške vasi, 2xBoža Cesar z družino, 3xMalka, Fani in Anica, 2xdružina Repše, 1xJanovi iz Pristave, 5xvaščani Jezera, 1xdružina Avguštinčič z Jezera, 2xdružina Žnidaršič, 1xdružina Rajer z Jablana, 1xPolde in Roman, 2xLojzka Sitar, 2xTone Kukenberger z družino, 1xRok Gašparac, 1xMinka Pekolj, 3xKastelčevi z Jezera 9, 1xFranci Meglič, 1xMarija Kastelic, 1xLadko Šeme, 2xLidija in Andrej Hrastar, 1xNN, 1xMarnovi iz Jezera, 2xMatoh z Vrhpeči, 3xTrdinovi, 2xMitja Pust, 1xFranci Šeme, 2xŠubičevi, 2xZakrajšek in Skubic, 2xdružina Lenarčič, 1xdružina Kovačič, 2xdružina Udovč, 1xAndreja iz Dol. vasi, 1xMuhič iz Češnjic, 2xGrega Rozman, 1xmama Fink, 2xBobnarjevi iz Jablan, 1xHelena Peterle, 1xDani Novak, 1xFinkovi, 2xSeverjevi in mama Strmec, 2xLojz Kastelic, 4xAni Jakofčič, 2xMartine prijateljice, 1xdružina Opara, 3xdružina Pugelj, 1xNN, 2xKastelic iz Jablana, 4xVilče Hrastar in Lojz Gašperšič, 5xStrajnarjevi, 2xMarinka Pust z družino, 2xIrena in Dušan Pust, 10xKastelic iz Jezera, 4xLojz, Milena in Katja, 2xPodpadec iz Kamnega Potoka, 1xJoži Mlakar iz Kamnega Potoka, 90€vaščani za cerkev v Jezeru), za zdravje, na čast Angelom varuhom, +Ani Gole, +družina Meglič, +družina Hrastar in Jarc, za zdravje, +Jožef Bevec, +Minka in Lojze Zupančič (Jezero), +Terezija in Alojz Cesar, +družina Kravcar in Ana Pavlica, +Marija Murgelj (1xsosedje), +družina Marn in Starič (Dol. Dobrava), +Anton Hrastar in Jože Podpadec, za zdravje, +Marjan Zupančič, za zdravje, +starši in brata Vidmar in svak Albin, +Ida in Ciril Novak, +Ani Škantar, +Mari Pust, +Bogo Novak.

nalagam novice...