ŽUPNIJA TREBNJE

11. februar – god lurške Matere božje

V južni Franciji, ob vznožju Pirenejev, v votlini messabiejske pečine se je od 11. februarja do 16. julija 1858 Marija osemnajstkrat prikazala štirinajstletni pastirici Bernardki Soubirous. Povedala ji je svoje ime: »Brezmadežno spočetje sem.« Več naročil je imela zanjo; molitev rožnega venca za grešnike, prihajanje k Njej v procesiji ter izgradnjo Njej posvečene kapelice.

Že 165 let lurška Marija v procesijah vabi vernike, da molijo pri njej in prejmejo njen blagoslov. Vsak večer se v Lurdu tako romarji zberejo v procesiji z lučkami in molijo za duševno in telesno zdravje. Voda pri lurški votlini je namreč 26. februarja 1858 čudežno ozdravila slepo oko delavca. Tako je Lurd danes prostor molitve, spreobrnjenj in ozdravitev.

Gotovo ima vsak človek rano na svojem telesu ali na duši. Pomagati si moremo z vsemi zemeljskimi zdravili. Vendar je moč ozdravljenja v veliki meri odvisna od tega, kako močno želimo ozdraveti. Brezmadežna nam v svoji čistosti ponuja pomoč kot zdraviteljica telesnih in dušnih bolečin. Potrebno je le dvoje: prihajati in z molitvijo prositi. Ona je vedno tam in čaka nas, da pristopimo k njej. Župnija in župnijska cerkev je že stoletja posvečena Mariji. Brezmadežna ni tako daleč za nas, kot mnogi iščemo izgovor. Med nami je s svojo ponudbo o molitvi za grešnike, za ozdravljenje. Če si bolan, telesno, duševno ali duhovno, moli in bo tvoja bolezen našla smisel. Tudi to je duhovno ozdravljenje.

Lurška Mati Božja, prosi za nas!

VABLJENI K MOLITVI! - DAN ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA bo v soboto, 18. februarja. Ob 8.30 bo sveta maša v župnijski cerkvi, po njej pa izpostavitev Najsvetejšega. Vabljeni, da pridete ob času, ki je določen za vaš kraj. Če ne morete, pridite vsaj v času, ko lahko, za kakšen poklek in kratko molitev. K katerikoli uri na spodnjemu sporedu seveda vabljen, da pride tudi vsak kdor želi. Ob začetku vsake ure bo organizirana skupna molitev, potem pa naprej osebna molitev.

  8.30 sveta maša

  9.00-10.00 Trebnje, Vrhtrebnje, Grmada, Repče, Odrga, Pekel, Studenec,

         Rožni Vrh, Paradiž, Pristava

10.00-11.00 Gorenje in Dolenje Ponikve, Grm, Dečja vas

11.00-12.00 Štefan, Benečija, Belšinja vas, Grič, Zidani Most

12.00-13.00 Pluska, Občine, Breza, Kamni Potok, Gorenja Nemška vas

13.00-14.00 Mrzla Luža, Škovec, Gorenji Podboršt, Iglenik

14.00-15.00 Račje Selo, Vel. in Mala Ševnica, Blato, Hudeje

15.00-16.00 Dol, Dol. in Gor. Medvedje Selo, Vina Gorica, Dolenja Nemška vas

16.00-17.00 Primštal, Rodine, Gradišče, Meglenik, Gor. Dobrava

17.00-18.00 Jezero, Lukovek, Dolenja Dobrava, Lipnik, Rihpovec, Češnjevek

18.00 litanije srca Jezusovega, blagoslov z Najsvetejšim in sveta maša – birmanci s starši

Možnost za sveto spoved bo pred in med svetimi mašami

ter od 9.00-10.00 in od 17.00-18.00.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima srečanje v ponedeljek, 13. februarja, ob 19.00.

KRŠČEVANJE bo v mesecu februarju v nedeljo, 26. februarja, med sveto mašo ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v Trebnjem v četrtek, 23. februarja, ob 19.00. Priprava na krst PRVEGA OTROKA pa je še v četrtek, 16. februarja, ob 19.00 v Šentrupertu v župnišču.

ŽUPNIJSKA KARITAS - POMOČ ZA UKRAJINO - Župnijska Karitas Trebnje je v januarju v okviru materialne pomoči Ukrajini pristopila k zbiranju zdravil, ki jih tamkajšnji prebivalci v vojnih razmerah zelo potrebujejo. Zbralo se je šest večjih paketov raznovrstnih zdravil. Vsa zdravila imajo veljavni rok uporabe. Darovan je bil tudi večji agregat. Darovalcem zdravil in agregata se Župnijska Karitas Trebnje za njihov prispevek najlepše zahvaljuje. Zdravila smo preko Karitasovih povezav dostavili direktno v Ukrajino. Zdravila bomo spet zbirali v torek, 7. februarja, od 17.00 do 18.00 v Pastoralnem centru poleg župnišča.

OKROGLA MIZA O DUHOVNIHIH POKLICIH bo v četrtek, 16. februarja, ob 19.00 v Kulturnem domu. Vodil jo bo dramski igralec in aktiven krščanski laik Gregor Čušin. Vabljeni, da pridete, da »udarimo eno močno debato«.

POGOVORNI VEČER O POSLAVLJANJU s tega sveta ter žalovanju in poslavljanju od nam ljubih oseb bo v petek, 24. februarja, ob 18.30 v Kulturnem domu. Pogovorni večer bosta vodila ga. profesorica Jasna Korbar in p. dr. Silvo Šinkovec, ki pravi: »Žal izgubljamo nekatere temeljne navade, občutek, odnos do smrti in poslavljanja. Večkrat slišim za primer, ko se svojci ne morejo posloviti od pokojnega. Ravno to je ključni trenutek, možnost, da pridemo k pokojnemu, ko mu lahko kaj povemo, se poslovimo, zmolimo ob njem. Žal pa se še vedno zgodi, da nekateri te možnosti nimajo. Če te priložnosti ni, potem v času, v procesu žalovanja nekaj bistvenega manjka. Majhna stvar, toda zelo pomembna v kulturi poslavljanja

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 11.2. Račje Selo, 17.2. Repče ob 16.00, 25.2. Rihpovec in 4.3. Rodine in Gradišče. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Za rože in cerkev ste darovali: Primštal 80,00€, Pekel pa 110,00€. Hvala za delo in darove.

ODDANE MAŠE: 2x+Dušan Prosen in starši Krašovec, +družina Pekolj (Grošljevi), +Karol Uhan (1xžena Otilija, 1xsin Karol z družino, 1xhči Renata, 6xvinogradniki iz Aplenka, 2xNada in Janez Uršič, 1xKrižmanovi iz Primštala, 3xsosedje iz Dolenjske ul., 2xFranci in Mateja Vrečar, 1xFišter), +Marija Križman (6xsestrična Nadi, 4xsestrična Fani), +starši Jevnikar (Dol), +starši Gognjavec (Dol. Ponikve), +starši Lavrič in za zdravje, v zahvalo za Božje varstvo, +družina Čeh in Šuštar, +Jožefa Šuštar, za zdravje v družini, +Igor Rojc, +Jože Vidmar in starši (Meglenik), +Olga Saje in starši Zupančič, +Roman Barle (Gor. Podboršt).

nalagam novice...