kapela sv. JOŽEFA - Gradišče

Kapelo je postavil g. dekan Jože Tomažič leta 1936. Zidana je v obliki romanske rotunde s polkrižno apsido. Znotraj je visoka 4,5, zunaj pa 12,3 m. Strop je lesen, tlak cementen. Notranjost in zunanjost cerkvice je bila obnovljena 1972. leta. Kapelo je blagoslovil ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman zadnjo nedeljo v oktobru 1936. Zvonik je lesen. Bronast zvon je bil ulit leta 1936 v Šentvidu nad Ljubljano, tehta pa 50 kg. Oltar je samo eden, prinesen iz razpadajoče kapelice, imenovane »Na pristavi«, kamor so ga okrog leta 1900 prinesli iz grajske kapele v Lanšprežu. Sedanji oltar je močno predelan. V osrednji niši je slika križanja, ob straneh pa kipa sv. Avguština in sv. Ambroža, kvalitetno baročno delo iz srede 18. stoletja. V atiki je doprsni kip Boga Očeta, ob straneh pa sta baročna angela. Kip sv. Jožefa je iz mavca. Kapela nima zakristije.

2006 pa je bila vanjo napeljana elektrika in  elektrificiran zvon.

2010: nov položen granitni tilak v kapeli.

2014: nova hrastova vrata ter postavitev lesenega kipa sv. Jožefa pri cerkvi.