sv. JURIJ - Lukovek

Cerkev se prvikrat omenja 1489 v povezavi z neko »njivo pod cerkvijo sv. Jurija«. Popis iz 1526 je ne omenja, omenja pa jo Bizancij leta 1581. Ljudsko izročilo pravi, da je bilo tu krščansko pokopališče, v bližini pa pogansko. Ladja je v osnovi verjetno srednjeveška, sedaj pa je baročna. Zvonik je visok 15 metrov. Oltarji so trije, vsi so leseni. Glavni oltar je zelo preprosta arhitektura stebrov, osrednje niše in atike iz srede 19. stoletja. V srednji niši je kip sv. Jurija, ob njem sta Janez Krstnik in sv. Jakob. Južni stranski oltar je posvečen sv. Antonu Padovanskemu in je brez menze (daritvenega oltarja), severni pa sv. Luciji. Kip sv. Lucije je kvalitetno delo, del nekega zlatega oltarja, in datira v 17. stoletje. Trinajst klopi je iz župnijske cerkve v Trebnjem. V cerkev sv. Jurija so bile prenešene leta 1927, ko so v trebanjsko župnijsko cerkev namestili nove. Zvonovi so trije; bronast (glas a, 56 kg) je iz leta 1781, naredil ga je Janez Beid iz Ljubljane; oba železna (glas e, 150 kg in glas c, 250 kg) sta bila ulita v KID-u. Zakristije ni.

2004: nov znovomat v cerkvi.