sv. JEDRT - Škovec

Cerkev se prvikrat omenja 1581 v Bizancijevem popisu. Zgrajena je v baročnem slogu. Zvonik je visok 28 metrov. Na cementni tlak je položen lesen podij. Lesen strop je bil narejen leta 1989. Oltarji so trije. Glavni oltar je neogotski, mizarski izdelek iz 19.stoletja z nekaterimi starejšimi baročnimi kipi. V niši je kip sv. Jedrt, ob njej sta dva angela. Na vsaki strani sta na podstavku kipa sv. Magdalene in sv. Avguština. Oba stranska oltarja sta bila narejena okoli leta 1910. Levi je oltar Matere Božje, desni pa sv. Jožefa. Na severni ladijski steni je slika Marijinega kronanja s konca 18. stoletja (olje na platno). Lestenec z belim steklom je iz 19. stoletja.  

Bronast zvon (glas cis, 317 kg) je bil leta 1798 izdelan pri Janezu Samassi v Ljubljani. Oba železna zvonova (glas b, 500 kg in glas g, 624 kg) sta bila ulita leta 1924 v KID-u. Zakristije ni. Omara stoji poleg oltarja.