Žalostna MATI BOŽJA - Vina Gorica

Prvotno je bila cerkvica last bližnje graščine, služila je kot grajska kapela, predvidoma grajena v času gotike v 15. stoletju. Lastniki so se menjavali. 1887 so jo odkupili bližnji posestniki in jo 1922 odstopili trebanjski dekaniji kot samostojno podružnico za okoliške vasi. Cerkev ni imela temeljev, zato so se stene pogrezale. Leta 1943 je bila zadnjikrat maša, vse dokler je niso popolnoma obnovili. To se je zgodilo leta 1972 po načrtih Franca Kvaternika in Vladimirja Brezarja. Cerkev je bila zidana po vzoru božjega groba v Jeruzalemu. K cerkvi je bila prizidana kapelica, v njej je bil božji grob.

Oltarna slika ŽMB je iz stare cerkve in je delo Valentina Metzingerja iz l. 1754. Iz istega časa je pet kipov angelov. Kip mrtvega Jezusa je iz srede 19. stoletja. Stranski oltar je posvečen sv. Notburgi in je prav tako Metzingerjevo delo. 2003. leta je bila prepleskana fasada.

Zvonovi so trije, vsi bronasti. Manjši je posvečen sv. Antonu Padovanskemu in ŽMB (glas f), tehta 135 kg (1927- KID). Srednji tehta 137,5 kg, glas es (1972- Žalec), večji pa 277 kg, glas c, narejen pa je bil leta 1977 prav tako v Žalcu.

2005: nov zvonomat.

2012: nove klopi.

2015: nov križev pot (15 postaj) slikarke Pije Lorvin.