sv. JANEZ KRSTNIK - Breza

Cerkev se prvikrat omenja 1581, sicer pa je mnogo starejša. Ladja je gotska, v 17. stoletju ji je bil prizidan sedanji baročni prezbiterij. Zvonik je visok 28,5 m.

Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz 17. stoletja. V srednji niši je kip Janeza Krstnika, ki krščuje Jezusa, ob strani sta sv. Kozma in sv. Damijan, v atiki pa Marija Snežna.

Stranska oltarja iz 17. stoletja sta kmečko delo. Oltar na južni strani je posvečen sv. Ožboltu. V atiki je kip Brezmadežne. Oltar na severni strani pa je posvečen Mariji Magdaleni. Križev pot je bil zamenjan leta 1978, prinešen pa je bil iz samostana Usmiljenih sester iz Gradca. Lestenca sta domače delo.

V zvoniku sta dva zvonova. Večji je železen, tehta okrog 300 kg, vlit je bil 1918. leta pri KID-u (Kranjska industrijska družba). Uglašen je na ton cis. Manjši zvon je bronast iz leta 1749 (Samassa), poje glas d, težak je okrog 150 kg. V omari so skromne jaslice. Cerkev ima od knjig edino misal (mašna knjiga), omembe vreden pa je tudi misal iz leta 1597.

2005: obnova 10 svečnikov.

2008: novi stoli, nov ambon in obnovljen Marijin kip.

2009: obnovljena zunanjščina (fasada, strešna kritina, osvetljava, drenaža) cerkve.

2014: nov zvonomat.