sv. FLORJAN - Račje selo

Cerkev se prvikrat omenja leta 1526. Ladja je verjetno v osnovi še srednjeveška, sedanji baročni videz je iz prvih let 17. stoletja. Dolga je 19,6 metra. Zvonik je visok 30 metrov. Ob vsako stran zvonika je prislonjena lopa, ki je služila kot zunanji oltarj. Med vojno so Nemci v cerkev streljali s topovi. Oltarji so trije. Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz 17. stoletja. V glavni niši je kip sv. Florjana. Ob straneh sta kipa sv. Roka in sv. Ambroža. Ob straneh sta na ogredju sv. Notburga in sv. Lucija. Viden je napis o darovalcih (stiški samostan) z letnico 1676, na oltarju je tudi stiški grb. Tudi stranska oltarja sta iz Plumenbergerjeve delavnice iz leta 1680. Južni je posvečen sv. Družini, ob straneh pa sta sv. Ana in sv. Izidor. Severni stranski oltar je posvečen sv. Antonu Padovanskemu, ob straneh sta sv. Frančišek Asiški in sv. Benedikt; v atiki pa je kip sv. Elizabete. Kip sv. Florjana v zakristiji je naredil Boris Kalin leta 1943.

Zvonovi so trije. Bronast, glas f, tehta 80 kg. Narejen  je bil leta 1551. Železen, glas cis, je težak 265 kg. Tudi tretji je železen, glas b, in tehta 476 kg. Oba sta bila narejena v KID. Tudi tu so poleg opreme jaslice.

2002 smo cerkev znotraj prebelili ter namestili nov »opečnati« tlak.

2005 so bile postavljene nove klopi ter novi lestenec.

2006: nakup 4 gotskih plaščev iz Poljske.

2007: nove stopnice v zvoniku cerkve.

2009: nova 4 vrata v cerkvi.

2015: montaža žlebov ter nov zvonomat.