sv. MARJETA - Grm

Cerkev se prvikrat omenja leta 1436. Ladja in prezbiterij sta v osnovi še gotska, v 17. stoletju močno barokizirana. Obnovljena sta bila leta 1981. Cerkev je dolga 18,97 metrov, zvonik pa je visok 28 metrov. Oltarji so trije - leseni, zelo preprosti, brez večje umetniške vrednosti. Vsi trije so iz srede 19. stoletja, blagoslovljeni so bili leta 1867. 1975 je oltarje obnovil in pozlatil Maks Kozjek, župnik iz Hinj. Kip sv. Marjete v sredini je visok 126 cm, prav tako kipa sv. Neže in Uršule. Severni stranski oltar je posvečen sv. Katarini, ob straneh pa sta sv. Cecilija in svetnica opatinja (morda sv. Jedrt). Na vrhu sta manjša kipa sv. Notburge in Apolonije. Kipa opatinje in Apolonije sta iz 17. stoletja. Južni stranski oltar je posvečen sv. Simonu. Ob straneh sta sv. Peter in Pavel, v atiki pa kipa Tomaža in Matije. Vsi kipi iz tega oltarja so iz 17. stoletja. Na severni ladijski steni je manjša slika Marije z Jezusom s konca 18. stoletja. V jugozahodnem kotu pod prislonjeno lopo med zahodno steno ladje in zvonikom je nad oltarno zidano menzo naslikana podoba sv. Marjete, ob straneh pa Uršule in Neže.

Zvonovi so trije, vsi so bronasti. Prvi - 688 kg, glas fis - je iz leta 1930; drugi - 336 kg, glas +b - je bil narejen 1901; tretji, najmanjši - 150 kg, glas cis - pa leta 1840 (Samassa v Ljubljani). Zakristija je služila kot veroučna učilnica. Podružnica se lahko pohvali z lepimi jaslicami.

2004 smo blagoslovili notranja obnovitvena dela - nov tlak z novim daritvenim oltarjem; nova okna; nove klopi, zakristijsko omaro, spovednico in lestence in novo ozvočenje.

2006: obnovljen pokopališki križ.

2011: prenova elektr. napeljave.

2012: nove stopnice v zvoniku.

2015: KS DNV in Komunala Trebnje z župnijo Trebnje položila nove betonske pohodne plošče na cerkveni zemlji pokopališča sv. Marjete v Grmu (okoli cerkve)!