sv. MIHAEL - Dečja vas

Cerkev se prvikrat omenja leta 1526. Prezbiterij (sprednji del v cerkvi) je iz začetka 17. stoletja. 1856 je cerkev pogorela, a je bila še istega leta obnovljena. Ko je 1905 pogorela vsa vas, je ostala cerkev nepoškodovana. Stebriščna cerkev je dolga 16 m. Oltar je samo eden, v srednji niši je kip sv. Mihaela. Na vsaki strani ob niši pred pilastrom je po ena svetnica s krono, vendar brez atributov, po katerih bi jih lahko spoznali. V atiki je Marijin kip. Na oltarju so tudi svečniki iz 17. stoletja. Oltar je bil obnovljen leta 1936. Od obeh stranskih oltarjev sta ohranjeni le menzi. Na severni menzi je kip Matere Božje iz mavca, na južni menzi pa so trije kvalitetni in obnovljeni kipi sv. Primoža, sv. Felicijana in sv. Petera, vsi iz 17. stoletja. Omembe vreden je tudi pevski kor. V zvoniku, ki je visok 25 m, sta dva zvonova. Oba sta železna, ulita pri KID-u. Večji ima glas d in tehta 370 kg,  manjši pa glas c in ima 205 kg.

2005: obnova 4 svečnikov.

2006 smo položili nov granitni tlak ter zamenjali lesen podboj stranskih vrat s kamnitim. Kupljen gotski plašč na Poljskem.

2010: nov strop na ladji cerkve ter prepleskan zvonik ter notranjost cerkve.

2015: novo strešna kritina polovice strehe cerkve.