SVETI KRST lahko prejme vsak otrok, katerega starši so verni in se zavedajo, da so ga dolžni versko vzgajati. Krščevanje je običajno zadnjo nedeljo v mesecu. Ob izrednih razmerah pandemije krščujemo ob 11.00, da ni prevelike koncentracije ljudi v cerkvi. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst je v župnišču v četrtek pred krstom ob 20.00 (pozimi ob 19.00).

KRST ODRASLEGA ČLOVEKA je tudi možen, če izrazi željo po njem in se nanj tudi primerno pripravi. Odrasel človek ob krstu prejme tudi zakrament svete birme in prvega obhajila. Vse velja tudi za vsakega krščenega, ki želi prejeti zakrament svete birme in prvo obhajilo.

SVETA BIRMA je v naši župniji vsako leto ob začetku 9. razreda. Otroci se na sveto birmo intenzivno pripravljajo od začetka 8. razreda naprej.

SVETA EVHARISTIJA (SVETA MAŠA, SVETO OBHAJILO, REŠNJE JEZUSOVO TELO, NAJSVETEJŠE) se obhaja vsak dan - tudi večkrat na dan. Obhajilo sprejme lahko vsak, ki je krščen, ki je bil pri prvem svetem obhajilu in nima na duši kakšnega velikega-smrtnega greha. Prvo sveto obhajilo otroci prejmejo v 3. razredu, običajno eno nedeljo v maju.

SVETA POKORA (SPOVED) - Spovedovanje je vsako nedeljo pred in med sveto mašo v spovednici na moški strani v župnijski cerkvi (če je le možno s strani duhovnikov).

SVETO BOLNIŠKO MAZILJENJE lahko prejme vsak krščeni, ki želi Božjega zdravja in tolažbe v duši in na telesu. Kdor želi prejeti ta zakrament, naj pokliče duhovnika ali naj to storijo domači.

SVETI RED (DIAKONSKO, MAŠNIŠKO IN ŠKOFOVSKO POSVEČENJE) lahko prejmejo moški (fantje), ki so poklicani za to in se za posvečeno življenje tudi odločijo. Potrebujejo pa opravljeno splošno maturo, formacijo v Bogoslovnem semenišču in diplomo teološke fakultete.

SVETI ZAKON lahko prejmeta zaročenca, ki sta vsaj krščena (birma se priporoča) ali katerih je vsaj eden katoliške vere in se imata namen poročiti z namen, da skupaj živita, drug drugega osrečujeta, imata otroke in jih krščansko tudi vzgajata. Zaročenca naj opravita tečaj za zaročence (veliko možnosti je: kratek tečaj, enomesečni, enoletni, preko spleta itd.) in se vsaj en mesec pred poroko oglasita pri župniku, da naredita zapisnik pred poroko in se vse dogovorita glede poroke.

 

ZAKRAMENTALI

POGREB naročite v župnijski pisarni oz. se s Komunalo Trebnje oz. pogrebnikom skupaj dogovarjamo za datum in uro. Pogreb lahko vključuje sveto mašo ali ne. Pokopljemo vse katoličane, ki so v polnem občestvu s Cerkvijo.

Imamo pravico odkloniti pogreb, če je pokojni odkrito nasprotoval Bogu, veri in Cerkvi, celo zaničeval ali izstopil iz Cerkve. Po navodilih sslovenskih škofov duhovniki ne prisostvujemo pokopu z razstrosom.

BLAGOSLOVI oseb ali stvari ali stavb opravimo na vašo željo, seveda, če je blagoslov primeren (npr. da bi sosedu krava crknila ni blagoslov, ali tudi ne gre, da bi blagoslavljali stavbo, storitev itd., kjer se opravlja dejavnost nasprotna evangeljskemu življenju).