sv. ANA - Gradišče

Cerkev se prvikrat omenja 1526. leta. Ladja je gotska, vendar močno barokizirana. V začetku 18. stoletja je bil prizidan sedanji prezbiterij, ladja pa obokana. Cerkev je dolga 13.3 m, široka 5 ter visoka 4,9  m. Cementni tlak je iz leta 1932. Oltarja sta sedaj dva. Glavni oltar je starejši, lesen, močno razgiban. V srednji niši, ki jo spremlja akantov okvir, je kip sv. Ane z Marijo, ki je novejše tirolsko delo. Na desni strani je kip sv. Barbare, v atiki pa slika sv. Trojice. Nad atiko je kip sv. Mavricija iz 17. stoletja. Oltar je bil prenovljen 1862. leta. Ob glavnem oltarju sta lesena kipa Srca Jezusovega in Brezmadežne. Stranskih oltarjev ni več. Ob južnem delu slavoločne stene je kip sv. Lucije, ki je novejše delo. Prav tako je nov kip sv. Izidorja na severnem delu omenjene stene. Kip sv. Katarine ter sv. Mateja sta bila pred leti ob vlomu v cerkev ukradena. Na severni notranji ladijski steni pod obokom je fragment stenskih slik; vidna sta sv. Frančišek Asiški in sv. Izidor. Slike utegnejo biti z začetka 17. stoletja.

Trije zvonovi - dva železna ter novejši, bronasti - so težki 300, 200 (glas fis) in 158 kg. Železna sta bila ulita 1917 in 1924 leta, bronasti zvon sv. Lucije pa v letu 1996.

2004: Postavili smo nov kip sv. Katarine in obnovili kip sv. Barbare ter za glavnim oltarjem obesili novi sliki Srca Jezusovega in Marijinega.

2005: obnova glavnega oltarja sv. Ane (restavrator Miha Legan).

2006: nova trojna vrata v cerkvi.

2007: novi tabernakelj in nove klopi

2009: nov kor s stopnicami ter nov zvonomat.

2010: nov položen granitni tlak pred glavnim oltarjem.

2012: dve novi sliki ter obnovljen lestenec.