Preskoči na vsebino


SVETE MAŠE

Poned., 11. junij

 

6.00 kapela

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

po namenu

+ starši Amalija in Franc Gačnik

+ Cilka Gabrijel

Torek, 12. junij

 

7.30 samostan

19.00 kapela

20.00 Račje Selo

v zahvalo

+ Jernej Blažič, Marija in Ivan Opara (obl.)

+ Miro Pajk (obl.)

Sreda, 13. junij

Anton Padovanski

15.00 DSO

17.00 Sv. Marjeta

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ družina Udovič (Repče)

+ Anton in starši Kukenberger

+ Janez Gorenc (30. dan)

+ Zvonka Rot

Četrtek, 14. junij

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ Marija Zakrajšek (obl.)

+ Jože Štepic (Vrhtrebnje)

Petek, 15. junij

Vid

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ Jožefa Milena Pekolj (1. obl.)

+ Kresavčkovi, France (obl.), Mici in Branko

Sobota, 16. junij

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Marija Tomšič (Češnjevek)

za zdravje

11. NEDELJA

MED LETOM

17. junij

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ Anton (obl.) in Ljudmila Urbančič (Rožni vrh)

+ Franc Pižmoht (obl.)

Poned., 18. junij

6.00 kapela

19.00 kapela

po namenu

+ Goran Bec (obl.)

Torek, 19. junij

7.30 samostan

19.00 kapela

po namenu

+ Anton Rogelj (obl.)

Sreda, 20. junij

 

19.00 kapela

19.00 kapela

+ Slavica Peteh

+ Marija Kresal (30. dan)

Četrtek, 21. junij

18.00 Sv. Marjeta

18.00 Sv. Marjeta

+ družina Štrbenk (Rihpovec)

+ Frančiška Dular (obl.)

Petek, 22. junij

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

19.00 kapela

+ Marija Kajič

+ Jožefa Krapež (obl.)

+ Julijana Prelogar, starši Hočevar

Sobota, 23. junij

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Lukovek

19.00 Trebnje

20.30 Breza

+ starši Kužnik in brat Jože

za žive in pokojne gasilce ob 70. Letnici PGD

+ Igor in Jožefa Ajdič

po namenu

12. NEDELJA

MED LETOM

24. junij

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

10.00 Breza

za žive in pokojne župljane

+ Dušan Prosen (obl.)

+ Henrik in Olga Urbič

na čast sv. Janezu Krstniku za sosesko

Poned., 25. junij

6.00 kapela

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

po namenu

+ Pavla Lužar

živi in pokojni iz družine Japelj

Torek, 26. junij

7.30 samostan

19.00 kapela

20.00 Vina Gorica

po namenu

+ Slavica Adamič

+ Jože Fortuna

Sreda, 27. junij

 

15.00 DSO

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ Angela Muhvič in Marija Zrimšek

+ Marija Meglič (30. dan)

+ Ana Rajer (1. obl.)

Četrtek, 28. junij

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ Franc in Ana Pakiž (obl.)

+ Ana in Alojz Rogelj

Petek, 29. junij

Peter in Pavel

19.00 Trebnje

20.00 Jezero

za beatifikacijo Friderika Baraga

na čast sv. Petru za sosesko

Sobota, 30. junij

 

19.00 Trebnje

20.00 Jezero

+ Anton in Kristina Kristan (obl.)

+ Anton Hrastar (obl.)

13. NEDELJA

MED LETOM

1. julij

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Jezero

za žive in pokojne župljane

+ Anton, Terezija in Jože Kravcar

na čast sv. Petru za sosesko

POZOR! V JULIJU ob nedeljah v Trebnjem ne bo svete maše ob 10.00.