Preskoči na vsebino


SVETE MAŠE

Poned., 7. okt.

Rožnovenska MB

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Matjaž Krevs (obl.) in Dejan Pokrivač (obl.)

+ Ljudmila Steklasa (obl.)

Torek, 8. okt.

 

7.30 samostan

18.00 Breza

19.00 Trebnje

za uspešno zdravljenje

+ Ana Pust

+ Olga Jordan (30. dan)

Sreda, 9. okt.

 

15.00 DSO

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

19.00 Trebnje

20.00 Dečja vas

po namenu

+ Mojca Verščaj (7. dan)

+ Marija Kolar (7. dan)

+ Janez Hočevar (obl.)

+ Anton Bartolj (obl.)

Četrtek, 10. okt.

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Ana Pekolj (1. obl.)

+ družina Požes (Studenec)

Petek, 11. okt.

 

18.00 Štefan

19.00 Trebnje

+ Vinko Rebol

+ Davorin Novak (obl.)

Sobota, 12. okt.

 

19.00 Trebnje

19.00 Trebnje

+ Janez in Marija Prosenik (obl.)

+ Franc Kavčič (1. obl.)

28.  NEDELJA

MED LETOM

13. okt.

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ Matilda in Janez Smolič

+ Franc Kastelic (obl.) in starši (Jezero)

Poned., 14. okt.

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Majda Pajk

+ Janez Bartolj

Torek, 15. oktober

Terezija Velika

7.30 samostan

7.30 samostan

19.00 Trebnje

+ Janez, Marija in Ludvik Gerden (Gor. Nem. vas)

+ s. Rozarija Pečjak (7. dan)

+ Marija Renko

Sreda, 16. okt.

 

18.00 Štefan

18.00 Jezero

19.00 Trebnje

+ Vesna Beligoj r. Ajdič

+ Marjan Gašperšič (obl.)

+ Jožef Križman (obl.)

Četrtek, 17. okt.

Ignacij

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ družina Mahnič (Rihpovec)

+ Ani Vidmar

Petek, 18. okt.

Luka

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

19.00 Trebnje

+ Janez Čeh

+ Ladislav Požes in Viljem Borak

+ Ivan Piškur (30. dan)

Sobota, 19. okt.

 

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Anton Kukenberger (obl.)

+ Darinka (20. obl.) in družina Japelj

MISIJONSKA NEDELJA

20. oktober

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ Jože Vrhovec (obl.)

+ Ana in Franc Strniša (Repče)