Preskoči na vsebino


SVETE MAŠE - nadaljevanje

Poned., 10. sept.

 

6.00 kapela

 

19.00 kapela

v zahvalo za zdravje in priprošnja za čim prejšnje okrevanje

+ Alojzij Kravcar (7. dan)

Torek, 11. sept.

 

7.30 samostan

18.00 Sv. Marjeta

19.00 kapela

+ Marjan Čebular

+ Andrej Kamin (30. dan)

+ Roza Korelc (7. dan)

Sreda, 12. sept.

 

18.00 Vina Gorica

19.00 kapela

+ družina Zupančič in Matija Vidmar

+ Darko in Franc Marinčič (obl.)

Četrtek, 13. sept.

Janez Zlatousti

19.00 Trebnje

19.00 Trebnje

+ družina Zupančič (Rožni vrh)

+ Franc Pevec (obl.)

Petek, 14. sept.

Povišanje Svetega križa

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

19.00 Trebnje

+ Janez Longar (20. obl.)

+ Slavka Pust

+ Marija Kaplan (7. dan)

Sobota, 15. sept.

Žalostna M. Božja

18.00 Vina Gorica

19.00 Trebnje

po namenu

+ Ljudmila Steklasa (obl.)

24. NEDELJA

MED LETOM

16. september

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

10.00 Vina Gorica

za žive in pokojne župljane

+ Jožef Retelj in starši

+ Janez in Anica Kamin

na čast Žalostni Materi Božji za sosesko

Poned., 17. sept.

 

6.00 kapela

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

v zahvalo

+ Martina Matoh (1. obl.)

+ Stane (obl.) in Amalija Marn

Torek, 18. sept.

7.30 samostan

19.00 Trebnje

+ Ignacij Kravcar (Občine)

+ Silvester Štupar

Sreda, 19. sept.

 

15.00 DSO

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

20.00 Štefan

+ starši Vida in Anton Šraj

+ Franc Bevec in Olga

+ Anton Progar

+ Zofija Zupančič (Rožni vrh)

Četrtek, 20. sept.

Korejski mučenci

19.00 Trebnje

+ Alojz Skušek (obl.) in Ljudmila

Petek, 21. sept.

Matej

18.00 Sv. Marjeta

19.00 Trebnje

+ Marjan Smerke in starši Gorenc

+ starši Vida in Alojz Gracel

Sobota, 22. sept.

 

10.00 Trebnje

19.00 Trebnje

na čast Svetemu Duhu za birmance

+ Marija in Silvo Bec

25. NEDELJA

MED LETOM

23. september

7.00 Trebnje

8.30 Trebnje

10.00 Trebnje

16.00 Trebnje

za žive in pokojne župljane

+ družina Florjančič in Mavec

+ Angela in Edvard Smuk

za uspeh postopkov za beatifikacijo kandidatov

KOLEDAR MAŠNIH NAMENOV je za letošnje leto že skoraj poln. Ob večernih urah je že vse zasedeno, nekaj prostega je ob ponedeljkih zjutraj ob 6.00 v kapeli in ob torkih ob 7.30 v samostanu. Mašne namene pa lahko vedno oddamo naprej. Za leto 2018 mašne namene sprejemamo po 1. oktobru. S 1. julijem so škofje zvišali mašni štipendij za vzdrževanje duhovnikov iz 17€ na 20€. Hvala za vsak vaš dar, ki ga ob naročilu maše namenite za duhovnike.