Preskoči na vsebino

nalagam novice...

MOLITEV BOŽJEGA SLUŽABNIKA FRIDERIKA BARAGA

O Veliki Duh, moj nadvse ljubeči in usmiljeni Oče,
vedno se Te želim spominjati zaradi Tvoje ljubeče dobrote
in nikoli ne bom pozabil Tvoje dobrote do mene,
z vsem srcem zaupam vate. Zahvaljujem se Ti za usmiljenje.
Vsak dan si dober do mene in mi izkazuješ usmiljenje,
tako si ljubeč in dober, zato trdno upam,
da boš usmiljen do mene še naprej in me podpiral,
da bom z vsem srcem obžaloval vse, kar sem slabega storil;
skrbno bom pazil nase in živel, kot moram na svetu,
da Te bom gledal vso večnostv nebesih in Te ljubil.
(iz Friderikovega Krščanskega nauka za Indijance)

KRŠČANSKA LJUBEZEN

Postni čas nas še vabi k poglobljeni krščanski ljubezni, ki je ne smemo zamenjati s sentimentalnostjo, miloščino ali z deli iz milosti in usmiljenosti. Krščanska ljubezen tudi nima nič skupnega s solidarnostjo znotraj večjih skupin in strank, kjer vsak pomaga samo sebi in sebi enakim.

Ljubiti ljudi zato, ker so ljubeznivi, je napaka. Ljudje niso vedno tako prikupni, da bi jih sami do sebe imeli radi. Odpuščati sovražniku, imeti rad nasprotnike, vračati slabo z dobrim je nadčloveška naloga. Kljub temu smo pozvani, da v tem času prinašamo Božjo ljubezen ljudem današnjega časa in jo naredimo vidno, dosegljivo in otipljivo.

P. Bosmans, Pomlad za dušo

POSTNE AKCIJE IN PREMAGOVANJA

Vabljeni, da se vključite v akcijo 40 dni brez ali z manj alkohola iz solidarnosti do žrtev alkoholizma, mladi za 40 ur brez telefona (lahko tudi vsak dan namenoma za eno uro odložimo telefon). Vabljeni, da ste vzdržite od mesa ob petkih iz spoštovanja do Jezusove smrti na križu in da se vzdržite tudi kakšne druge slabe razvade.

KRIŽEV POT bo vsak petek po sveti maši, vsako nedeljo pri eni od svetih maš in popoldne po podružnicah. V nedeljo, 17. marca, bo križev pot po sveti maši ob 10.00, v nedeljo, 24. marca, pa ob 8.30 in popoldne ob 15.00 na Gradišču, kamor ste posebej vabljene družine in zakonske skupine. Romanje birmancev na Žalostno goro bo v nedeljo, 24. marca, popoldne. Tam je pobožnost svetih stopnic vsak petek ob 17.00.

SVETA SPOVED

  • do velike noči vsak petek po sveti maši v kapeli ali cerkvi
  • ob nedeljah dopoldne pred in med svetimi mašami
  • nedelja, 14. aprila, ob 17.00 bodo na voljo dekanijski duhovniki

POPRAVEK - POSTNA DUHOVNA OBNOVA NE bo v soboto, 16. marca, ampak 6. aprila. Se opravičujemo za pomoto. Vodil pa jo bo p. Janez Poljanšek.

SVETA JEDERT (Jedrt, Jera, Jerca, Gertruda), 17. MAREC

V Škovcu je cerkev posvečena sveti Jedrti, kjer bo na predvečer njenem godu 16. marca ob 19.00 tudi sv. maša. Vabljeni.

DEKANIJSKO ROMANJE NA BREZJE  bo v nedeljo, 17. marca, popoldne. Ob 13.20 odpelje avtobus iz Dolenje Nemške vasi, ob 13.30 pa iz Trebnjega, ob 15.00 je v baziliki molitvena ura za nove duhovne poklice, ob 16.00 pa sveta maša. Prijave zbiramo po svetih mašah pri zakristiji ali pa v pisarni do četrtka, 14. marca. Cena prevoza je na osebo 10 €.

MATERINSKI DAN – Kulturno društvo Trebnje vabi na prireditev ob materinskem dnevu v nedeljo, 24. marca, ob 17.00 v Kulturni dom. Vabljeni, da kaj spečete za druženje po prireditvi. Pecivo prinesite pred prireditvijo v avlo.

Krščevanje bo v mesecu marcu v nedeljo, 31. marca, pri sveti maši ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v sredo, 25. februarja, ob 19.00. Dekanijska priprava na krst PRVEGA OTROKA je še v četrtek, 21. marca, v Baragovi dvorani v Trebnjem.

GOSPODARSTVO – Pušice: Trebnje 10. febr. 749,83€, 17. febr. 749,83€, 24. febr. 706,00€, 3. mar. 757,28€, pogrebi 1. febr. 69,13€, 4. febr. 74,60€, 6. febr. 500,00€, 3. mar. 88,55€, Vrhtrebnje 8. febr. 28,02€. Sprašujete, kdaj bodo stranski oltarji v župnijski cerkvi obnovljeni. Želimo si čim prej. Upam, da bodo končani do začetka aprila kot so nam restavratorji rekli.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

16. 3. Dečja vas, 23. 3. Dol, 30. 3. Dolenja Dobrava, 6. 4. Dolenje Medvedje Selo in Praproče. Čiščenje je običajno ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. V postu ni posebnega krašenja – naj se pozna, da je post. Za rože in cerkev ste darovali iz Obrtniške in Prešernove ul. 300,00€, Belšinje vasi 195,00€, Benečije in Breze 270,00€ in Blata 185,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Anton Makše (10xMilenini prijatelji, 1xAnica Sitar iz Ljubljane), +Bogomil Novak (sosedje), +Tone Bartolj, +Anton makše, +Anton Meglič (1xMarija Čeh, 2xJurčkovi, 2xKožuhovi iz Škofje Loke, 1xMavrovi, 2xsestrična Ani z družino, 2xMegličevi iz Dol. Nem. vasi), +Igor Rojc (1xJurčkovi, 2xMegličevi, 1xZormanovi, 1xMajda Mežan, 1xNN), +Toni Grivec, +Vladimir Marinčič (Rožni vrh), +Jože Novak in Drago Gabrijel (Trebnje), +Jože in Marija Vidmar, +Ignac Sitar (obl.), za zdravje, +Ivana Gašperšič (4xdomači, 1xnečakinja z družino iz Rodin, 1x Repovževi, 1xsoseda iz Jezera, 4xsorodniki, 2xMegličevi, 1xRogelj iz Češnjevka, 1xdružina Vavtar, 1xdružina Grm, 2xNN), 2x +Lojze Kovač, +Franci Mikec (1xNN, 2xMegličevi, 2xsosedje iz Odrge), +Marija in Slavka Pust, +Amalija Smolič, v zahvalo, za duše v vicah, +Marija Grintal, +Minka, Lojzka in starši Urbančič, +družina Pekolj in Lesjak (Ševnica), +družina Gole (Jurčkovi), +družina Gašperšič, +Toni Makše (soseda), +Jože in Francka Mišmaš, +družina Perovšek, +Amalija in Stanislav Marn, +družina Avbar, +Mirko Vidmar (1xJustina z otroki, 1xsestrična Ivanka, 14xsosedje iz Pristave in Rimske c., 30xgregorijanske maše –domači, sorodniki, znanci in prijatelji, 1xsestrična iz Rožnega vrha), +Stane in Amalija Marn, za zdravje v družini, +Anton in starši Hrastar, +starši, Franc in Amalija Kastelic, v zahvalo, +Tone Hočevar in mama, +Angelca Eržek, +starši, bratje in sestri Vidmar (Češnjevek), +Vinko in Franci Klančar, +starši Klančar, +družina Verbič, +Marija Jantolek, +Marija Plantarič (1xNN, 1x sosedi Fortuna in Zajc, 2xIvica Barborič). Hvala in Bog povrni.

GREGORIJANSKE MAŠE - Sv. Gregor Veliki pripoveduje, da je v samostanu pri sv. Andreju na hribu Celiju v Rimu umrl menih Just, ki si je skril tri zlate kovance. Po njegovi smrti je Gregor določil, naj se zanj opravi trideset dni vsak dan ena maša. Ko se je opravila trideseta, se je rajni prikazal svojemu bratu Kopiozu in mu naznanil, da je rešen iz vic (sv. Gregor Veliki, Dialoghi 1. 4, pogl. 55, v: Migne, PL 77,420). Ta dogodek je bil povod, da so v Zahodni Cerkvi začeli obhajati tako imenovane »gregorijanske maše« z namenom zadoščevati za grehe rajnega in mu omogočiti nebesa. Kako jih opraviti? Svete maše se morajo opraviti v tridesetih dneh in ne, da bi dve ali več maš opravili v enem dnevu. Ni nujno, da jih opravlja le en duhovnik. Iz naše župnije oddamo gregorijanske maše v Novo mesto, kjer jih mašujejo v stolnici.