Preskoči na vsebino

nalagam novice...

PRIPRAVA NA BOŽIČ - SPOVED

Eno od opravil, ki ga naredimo pred praznikom božiča, je sveta spoved. Priti k sveti spovedi ni obveza, je pa potreba. Dar zakramenta svete spovedi-pokore, je tako blagodejen, da ga je škoda zamuditi. Seveda gremo težko k spovedi, saj je težko naglas povedati svoje grehe. Dostikrat pa je še težje izreči besede »trdno sklenem, da se bom poboljšal«, saj se že takoj zlažeš, ker veš, da se slabe zasidrane razvade ne moreš kar tako otresti. Kaj narediti? Zaradi plitkega duhovnega življenja in tisočih izgovorov odgnati misel na resno spoved? Navada je železna srajca za dobre in slabe stvari. Redno očiščevati svojo dušo v spovednici je dobra navada, čeprav je včasih spoved opravljena šlampasto. Otresti se slabih razvad, rednih grehov, je brez trdne odločitve in božje pomoči nemogoče. Sveta spoved je potreba, je dar, je možnost. Očisti v letošnjem adventu svojo dušo, srečaj se z usmiljenim Jezusom, ki ti daje to možnost, ker te ima rad, ker ti želi iskreno, čisto, lepo življenje. Odloži v spovednici vse slabo, dovoli, da Jezus posveti v tvojo dušo, skupaj z njim pometi po njej.

SPOVEDOVANJE bo v tednu pred božičem pred svetimi mašami (tudi v kapeli), ob nedeljah pred in med svetimi mašami. Deset spovednikov pa bo na voljo v nedeljo, 17. dec., ob 17.00 v župnijski cerkvi. Na Zaplazu je spovedovanje ob nedeljah ob 15.00.

župnik Jože Pibernik

VEROUKA zaradi praznikov ne bo od 18. decembra do 7. januarja. Starši in otroci pridite ob nedeljah in ob praznikih k sveti maši. Darove adventne akcije Otroci za otroke prinesite v škatlicah v jaslice kot dar Jezusu za uboge.

OSEMDNEVNICA pred božičem nam lahko pomaga k lepši pripravi na praznike. Začnemo jo 17. decembra pri večerni sveti maši in nadaljujemo pri svetih mašah v Trebnjem. Vabljeni.

BOLNIKE IN OSTARELE po domovih bomo duhovniki obhajali za prvi četrtek in petek v januarju.

BESEDA ŽIVLJENJA ima srečanje v ponedeljek, 11. decembra, ob 19.00 v Pastoralnem centru.

BOŽIČ nas vabi k počastitvi malega Jezusa in k zahvali za vso naklonjenost, usmiljenje in ljubezen, ki nam jo Bog naklanja. Na sveti večer bo sveta maša ob 18.00 in 24.00. Ob 18.00 bo tudi božičnica. Na sam praznik bo več svetih maš: ob 8.30 in 10.00 v Trebnjem, ob 8.00 v Lukovku, ob 9.15 na Račjem Selu in ob 10.30 pri sv. Marjeti v Grmu. Vaščani izkoristite te svete maše za medsebojno druženje in tudi malo pogostitve (vsak prinese nekaj s seboj, saj je za praznike vsega dovolj).

Trije sveti večeri in praznik svete družine

Prvi sveti večer bo 24. decembra, drugi 31. decembra in tretji 5. januarja. Na te tri svete večere je prav, da se družina zbere ob jaslicah, moli za srečo v družini ali druge namene, bere svetopisemsko poročilo o Jezusovem rojstvu, pokadi in z blagoslovljeno vodo pokropi in tako blagoslovi hišo ali stanovanje.

BOŽIČNI KONCERT, ki ga pripravlja Kulturno društvo Trebnje, bo 25. decembra ob 18.00 v župnijski cerkvi. Poleg godbe na pihala bodo sodelovali tudi zbori iz Trebnjega in okolice.

Krščevanje bo v tem mesecu v nedeljo, 31. decembra, med sveto mašo ob 10.00. Priprava na krst bo v četrtek, 28. decembra, ob 19.00, za krst prvega otroka pa bo še v četrtek, 21. decembra, ob 19.00 v Baragovi dvorani (nad galerijo). Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska.

Sveti štefan 26. decembra vabi v Štefan na žegnanje ob 10.00, po sveti maši pa bo tudi blagoslov konj.

BLAGOSLOV VINA bo na god sv. evangelista Janeza, 27.12., ob 17.00 v Paradižu 4 pri Prosenikovih.

JUBILEJ - 150. LETNICA SMRTI FRIDERIKA BARAGE

13. januarja bo v župnijski cerkvi ob 10.00 slovesnost ob 150. letnici smrti svetniškega kandidata častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Barage. Molili bomo za uspešen zaključek postopka za svetništvo. Bogoslužje bo vodil novomeški škof, pridružujejo pa se nam tudi koledniki iz cele škofije. Po bogoslužju bo slavnostno kosilo s kulturnim programom v restavraciji Galaksija, na katero se lahko vsak prijavi v župnišču. Ker žal ne moremo vsem plačati kosila, ob prijavi plačate akontacijo 20,00€, ki vključuje kosilo, delno kritje stroškov in začetno pijačo na mizah (vino, sok, voda)-ostalo, kar boste naročili, si plačate na licu mesta. Prijave zbiramo do 7. januarja.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

16.12. Rimska, Trubarjeva, Tomšičeva in Ul. talcev, 23.12. Slakova, Simončičeva in Rožna ul., 30.12. Kidričeva, Klemenčičeva, Paradiž, Marof in Ob gozdu, 5.1. Ul. herojev in Cankarjeva ul.. Pri sv. Marjeti: v decembru Dolenje Ponikve. V adventu je okras cerkve adventni venec in zelenje, BREZ rož, v božičnem času pa jaslice. Za čistila, rože in cerkev ste darovali iz Vine Gorice in Prijateljeve ul. 150,00€, iz Dolenjega Podboršta 80,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Viljem Meglič (7xzaposleni v podjetju PRO-Meglič), +Amalija in Stane Marn, +Vladimir Marinčič, +Franc Pižmoht in Jože Uhan, +st., sestre in bratje Perovšek, +Amalija in Stanislav Marn, +Janez Opara, +Ivana in Alojz Ratajec, za zdravje, na čast Mariji Pomagaj za zdravje, v zahvalo za 60 let, +Amalija in Janez Tratar, 2x+Nataša in Liljana Kukman, +Alojz Vidmar, +Jože Kravcar (Štefan), za božje usmiljenje in Marijino varstvo, +Marija Pust, +Anton Hrastar in Jože Podpadec, +družina Huč (Dol. Medvedje Selo), +družina Čeh (Gor. Ponikve), +Jože Lindič, +družina Setnikar. Hvala in Bog povrni. Če je kdaj kaj narobe napisano, opozorite.

GOSPODARSTVO: pušice- Trebnje 26.11. 693,41€, za Karitas in Anin sklad 3.12. 1.819,34€. Hvala in Bog povrni. V župnijski cerkvi so sondirali omete in našli več vrst ometov, beležev in poslikav. V prihodnjih tednih se bo izoblikoval dokument, v katerem bo vse to zbrano. Restavratorji bodo tudi predlagali, kakšna bi bila glede na vse pridobljene podatke najboljša podoba cerkve. Ta predlog bomo potem realizirali v obnovi.

VERSKI TISK - V kiosku lahko kupite koledarje (Marijanski 2,50€, list 0,70€) in pratiko (5,50€), kadilo ter poravnate naročnino za verske časopise. Lahko se tudi na novo naročite. Če želite, lahko časopis prihaja po pošti na dom. Celoletna naročnina: Družina 101,40€, Ognjišče 30,90€, Misijonska obzorja 9,00€.