Preskoči na vsebino

nalagam novice...

HVALA LEPA!

V mesecu novembru in decembru na vseh področjih delamo obračun preteklega leta. Prav je, da ob tem začutimo hvaležnost za vse, česar smo bili deležni v svojih družinah, skupnosti, službi ali šoli od svojih bližnjih, česar smo bili deležni s strani Boga Stvarnika in narave. Deležni pa smo tudi trpkih stvari kot so smrt bližnjih, bolezen, staranje, nesramnost svojih bližnjih, vremenske nevšečnosti, ki pa nas utrjujejo in dajejo razmišljati, kdo smo in zakaj se trudimo. Postavljeni smo v ta čas in prostor, da ustvarjamo, delamo, ljubimo in v tem je naša sreča. Več imamo, bolj se potrudimo drug za drugega. Bog nam vsak dan daje in nam bo še dal, zato je prav, da to delimo z drugimi in s tem drugega tudi osrečimo, mu pomagamo.

          V letošnjem letu smo se trudili, da skupnost raste v spoznavanju Boga in vere, da raste v dobrodelnosti, bogoslužju, da se tudi na gospodarskem področju tudi letos kaj premakne. Leto je zaznamoval Friderik Baraga in množica otrok in mladih, obnova župnijske cerkve in veliko prostovoljcev.

Bog nam je dal blagoslov, zato mu kličimo: »Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen« (Raz 7,12).

          Mesec november je zaznamovan z vinom in sv. Martinom. Prav, da se ob raznih martinovanjih Bogu zahvalimo za žlahtno kapljico in je ne uživajmo v škodo, ampak zmerno v veselje srca.

          Hvala vsem za dobrote, ki nama jih posredujete.

vaša duhovnika Slavko in Jože

DUHOVNIŠKI DNEVI

Duhovniki imamo od 12. do 14. novembra duhovniške študijske dneve, zato bova odsotna. Za nujne primere (umirajoči, pogreb,…) sva dosegljiva na telefon, drugače pa naju pustite pri miru. Denarja v župnišču ni, zato so skušnjave za kakšen vlom odveč.  V ponedeljek, 12. novembra, ne bo uradnih ur. VEROUK zaradi tega 12. in 13. novembra odpade v Trebnjem za 3. in 8. razred, v Dolenji Nemški vasi pa 2. in 3. razred. Vse ostalo poteka po ustaljenem urniku.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET V ponedeljek, 19. novembra, bo ob 19.00 srečanje Župnijskega pastoralnega sveta. Člani lepo vabljeni.

krščevanje bo v mesecu novembru v nedeljo, 25. novembra, pri sveti maši ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v četrtek, 22. oktobra, ob 19.00. Priprava za krst 1. otroka bo še v četrtek, 15. novembra ob 19.00 v Baragovi dvorani (nad galerijo).

GOSPODARSTVO – Pušice: Trebnje za misijone 21. okt. 2.633,82€, pogreb 16. okt. 68,20€, Dečja vas 10. okt. 12,00€, Gradišče-sv. Jožef 28. okt. 667,70€. Hvala in Bog povrni za vaše darove.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

10. 11. Vrhtrebnje, 17. 11. Rimska, Trubarjeva, Tomšičeva in Ul. talcev, 24. 11. Slakova, Simončičeva in Rožna ul., 1. 12. Kidričeva, Klemenčičeva, Paradiž, Marof in Ob gozdu. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo. Pri sv. Marjeti ste v novembru na vrsti iz Gorenjih Ponikev. Za rože in cerkev ste darovali iz Vine Gorice in Prijateljeve ulice 165,00€, iz Štefana in Zidanega mosta 190,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Andreja Rebolj in starši Kristan, +družina Smolič in Brezovar, +starši Udovič, +Stane Martinčič, +družina Gabrijel (Rodine 5), +Leopold Cesar in Marija, +družina Zorman, +Tone in družina Kukenberger, +Franc Pižmoht in Jože Uhan, +Jože in Marija Vidmar, za zdravje in srečno operacijo, +Lojzka Jevšovar(1xJurčkova, 1xMegličeva), +Jožef Fortuna, +družina Gašperšič (Pekel), +družina Meglič (Dolenja Nemška vas), +Zdravko Jan in Matjaž Krevs, +Dušan Prosen in starši Kraševec, +Jelka Dejak, +Marija Zupančič (1xUhanovi, 2xdružina Stniša, 1xŠtefka iz Pristave, 1xnečak Jože iz Ivančne Gorice, 1xAni Marinčič, 1xdružina Zorman iz Lukovka, 4xotroci, 1xdružina Hrastar iz Jezera, 1xsestra Slavka, 1xsestra Malka, 1xdružina Matoh iz Hrastja, 1xdružina Jerše, 1xMateja Udovič, 2xdružina Kovač iz Cerkna, 1xbratranec Stane iz Zagorice, 1xJ. L. Gašperšič, 1xdružina Matoh iz Vrhpeči, 1xdružina Zupančič iz Škofljice, 2xnečak Gustelj z družino, 2xModrovi iz Dol. Nemške vasi, 2xMarijana Zajec z družino, 1xdružina Golob, 1xdružina Vesel iz Novega mesta, 1xMarnovi), +Tončka Traven (Bohinj), +Marija in Alojz Žnidaršič (Jezero), +družina Čeh (Gorenje Ponikve), +Alojzija Jevšovar (1xAni Čeh iz Dola, 1xMarnovi iz Levstikove ul., 1xMegličevi iz Trebnjega), +starši Rogelj. Svete maše oddamo na škofijo v Novo mesto, ki jih preda duhovnikom, ki nimajo mašnih namenov ali pa direktno, če kdo od duhovnikov prosi zanje. Hvala in Bog povrni.

Misel za življenje

Sproti si postavljajmo majhne cilje, da nam bo njihova spolnitev v veselje in spodbudo. Osmišljamo svoje življenje tudi s tem, da naredimo vsak dan komu kako veselje.

(p. Simon Ašič)

ŽIVLJENJE PO ROJSTVU – ŽIVLJENJE PO SMRTI

Dojenčka v maternici se pogovarjata:

-  A verjameš v življenje po rojstvu?

- Seveda. Zagotovo obstaja nekaj po rojstvu. Morda sva sedaj tukaj zato, da se pripraviva na življenje po rojstvu.

- To je neumnost. Ni življenja po rojstvu. Le kakšno bi bilo takšno življenje?

- Ne vem točno, toda prepričan sem, da bo bolj svetlo in lahko bova hodila in jedla z lastnimi usti.

- To je popolna bedarija! Veš, da je nemogoče teči. In da bi jedla z lastnimi usti? To je noro! Za to vendar imava popkovino. Povem ti: po rojstvu življenja ni.

- Popkovina je prekratka. Prepričan sem, da po rojstvu nekaj je, nekaj precej drugačnega kot to, na kar sva navajena.

- Toda nihče se še ni vrnil od tam. Življenje se z rojstvom konča. Poleg tega pa življenje ni nič drugega kot obstoj v ozkem, temačnem okolju.

- No, ne vem natančno, kakšno je življenje po rojstvu, toda v vsakem primeru bova srečala najino mamo. Ona bo potem skrbela za naju.

- Mama! Ti verjameš v mamo? In kje naj bi, po tvoje, bila?

- Vsepovsod okoli naju, seveda. Po njeni zaslugi sva živa. Brez nje sploh ne bi obstajala.
- Ne verjamem! Mame nisem nikoli videl, zato je jasno, da ne obstaja!

- Mogoče res, toda včasih, ko sva popolnoma tiho, jo lahko slišiva, kako poje in boža najin svet. Veš, prepričan sem, da se življenje z rojstvom pravzaprav šele začne.

Božo Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči