Preskoči na vsebino

nalagam novice...

PREDSEDNIŠKE VOLITVE

Širša slovenska javnost, tudi desni pol političnega prepričanja, poudarja ločitev cerkve od države. Ker je bilo v 72 letih propagande že toliko gneva stresenega na Cerkev in vse njene člane (duhovščino in vernike), ni čudno, da se je prepričanje, da se duhovniki nimamo kaj pojavljati v političnem prostoru na kakršenkoli način, uveljavilo v glavah skoraj vseh ljudi. Levica je naredila popolno »lustracijo« na desnici. Duhovniki ločitev razumemo samo tako, da ne moremo kandidirati za politične položaje. Če bi bilo mišljeno kakorkoli drugače, bi to pomenilo, da smo v času demokracije nekateri državljani brez določenih pravic. Verniki in državljani smo eno in isto in duhovnike, otroke, starše ne more nihče razdeliti na pol, zato je posiljevanje z liberalno-levičarskim razmišljanjem nasilje nad nami in ga je treba jasno zavrniti. Kot državljan, duhovnik in župnik imam ne samo pravico, ampak celo dolžnost, da krščanski način razmišljanja posredujem v vsakdanje življenje, tudi v družbenopolitično življenje. Seveda je prav, da verniki zasedate politične položaje in posredujete za vrednote, ki jih zagovarjamo kristjani, in ne duhovniki, ki imamo drugačno vlogo v Cerkvi in družbi. Ali ste ponosni, da ste kristjani in želite tako tudi živeti, pa je veliko vprašanje, ki direktno zadeva vaše govorjenje, odločitve in udejstvovanje v družbi?!

Ob predsedniških volitvah torej pozivam, da premislite, kdo je najprimernejši kandidat in greste volit in izkoristite svojo pravico do soodločanja. Moj in tvoj glas sta enakovredna vsem drugim. Politična desnica je zagotovo bližje krščanskemu načinu življenja in razmišljanja. Ker pa je predsedniški položaj simbol edinosti naroda, volimo tistega, ki bi bil sprejemljiv tako najbolj prepričanemu katoliku kot tudi najbolj levemu volivcu, tako mladim kot starim.

Bog in Nebeška Mati Marija dajta novoizvoljenemu modrosti in svoje podpore, da bo s svojim delovanjem dobro zastopal Slovence navzven, v narodu pa združeval, posredoval in spravljal.                                         župnik Jože Pibernik

22. oktobra bomo praznovali MISIJONSKO NEDELJO. Slovenci radi podpiramo naše misijonarje po svetu z molitvijo in darovi. Tudi letos se bomo na to nedeljo spomnili naših neutrudnih delavcev na področjih sveta, kjer so misijonarji še potrebni. Jezus je naročil apostolom, naj gredo po vsem svetu in naredijo ljudi za njegove učence, naj krščujejo in poučujejo. Misijonarji še danes to delajo. Najprej poučujejo s svojim zgledom, delom za pomoči potrebne (zidajo in ustanavljajo šole in dispanzerje, pomagajo pri prevozu bolnikov, velikokrat delajo tisto, kar bi morala državna uprava …), potem pa še s svojo besedo. Govorica ljubezni je najboljše oznanilo. Molimo za misijonarje, da bodo močni v veri, da ne bodo omagali pod težo pritiskov, da bodo oznanjevali na evangeljski način. Sveta Terezija Deteta Jezusa in svetniška kandidata božja služabnika Friderik Baraga in Andrej Majcen naj izprosijo pri Bogu pomoči za goreče oznanjevanje ne samo v misijonih, ampak tudi v naših krajih, saj smo že mi potrebni misijona. Ker so misijoni po večini v revnejših predelih sveta, zanje namenimo nabirko na misijonsko nedeljo. Bog povrni za vaše darove.

ROŽNOVENSKA MOLITEV

Cel mesec oktober je posvečen molitvi te starodavne molitve, ki je še kako lahko živa. Rožni venec lahko molite tudi doma v družini ali osebno, v cerkvi ali med potjo. V župniji redno molimo pred sveto mašo (če nihče ne moli na glas, vabljeni, da kar sami prevzamete vodenje molitve rožnega venca), ob ponedeljkih po sveti maši pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice, svetost že poklicanih, dobre odločitve naših mladih, za trdne in srečne zakone in družine, ob sredah uro in četrt je pred sveto mašo pred Najsvetejšim fatimska pobožnost molitve rožnega venca.

DRUGA ZAKONSKA SKUPINA ima srečanje v TOREK, 24. oktobra, ob 20.00.

USTANAVLJAMO NOVO ZAKONSKO SKUPINO, ki ima prvo informativno srečanje v sredo, 25. oktobra, ob 20.00. Vabljeni vsi zakonci, da z obiskovanjem skupine utrdite svoje zakonsko življenje. Dostikrat se zgodi, da se zakonca oddaljita drug od drugega, se srečujeta z negativnimi platmi skupnega življenja, da ne zmoreta prestaviti zakonsko življenje na višjo raven. Zakonska skupina je priložnost za vse to. Povabite tudi druge pare.

KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 29. oktobra, ob 10.00. Za prijavo za krst otroka prinesite rojstni list otroka, družinsko knjižico in botrsko potrdilo, če je boter iz druge župnije. Priprava na obred krsta bo v župnišču v četrtek, 26. oktobra, ob 20.00. Priporočena dekanijska priprava na krst prvega otroka bo v četrtek, 19. oktobra, ob 20.00 v dvorani nad Baragovo galerijo.

ŽEGNANJE PRI SV. JOŽEFU NA GRADIŠČU bo v nedeljo, 29. oktobra, ob 10.00.

SREČANJA MLADINE so vsako soboto ob 20.00 (pozimi ob 19.00) v Pastoralnem centru. Lahko pridete tudi že birmanci (9. razred). 9. razred lahko pride k verouku tudi ob četrtkih ob 6.30 in 13.15 ter ob petkih ob 14.00.

SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV bo v sredo, 18. oktobra, ob 19.30 v Baragovi dvorani.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

21.10. Rodine in Gradišče, 28.10. Rožni Vrh, 4.11. Studenec, 11.11. Škovec in Gorenji Podboršt. Ker je s. Metoda odšla iz Trebnjega, je zdaj potrebno vedno urediti tudi šopke ali ikebane. Že prej se dogovorite okrog tega, kaj in ali je potrebno. Ali jih naredite sami ali pa jih naročite v cvetličarni, saj vedno zberete nekaj denarja. Naj bo naš prostor molitve in bogoslužja lepo urejen. Pri sv. Marjeti: v oktobru Gor. Ponikve. Za rože in cerkev ste darovali iz Račjega Sela 165,00€, iz Repč pa 110,00€. Po navadi pridete čistit in krasit samo ženske. Vabljeni tudi moški, ki ste malo močnejši, da z velikim omelom počistite pajčevino, očistite okolico, lahko pokosite travo,…  Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Anton Fišter, +drž. Kostanjevec, za uslišano prošnjo, +Gabrijel (Gor. Nemška vas), Manč in Fani Eršte, +Maks in olga Žnidaršič, +Florjančič in Mavec, +st., brat in sestre Gašperšič (Jezero), +Franc Uhan (Lukovek), +Lojze Kovač (obl.), +Bizjak in Vrhovec (Mrzla Luža), +Ljudmila Kos (5xsin Jože), +Slavko Mlakar, +brat Ludvik in st. Peskar, +Anton in st. Povhe (Blato), +Rozalija Milka Lenič, v zahvalo, za zdravje, +Stane in drž. Pekolj in Pajk, +Šuštar in Čeh, +st. Gabrijel in Amalija, +st. Gačnik, 2x+Liljana in Nataša Kukman, +Zdravko Jan in Matjaž Krevs, +st., bratje in sestre Prosenik, +Drago Gabrijel in starši, 2x+Ljudmila Kos, +Stane in Amalija Marn, za zdravje, 2xza zdravje in božje varstvo, +Vinko Rebl, drž. Pirc, Moravec in Rebol, +Alojz Bečaj, 2xza duše v vicah, za zdravje in razumevanje, v zahvalo, +Mici Gabrijel (Pristava), +Čeh (Gorenje Ponikve), +Jože Zupančič, +Anton Bartolj (1xMarija Mlakar, 1xsosed Strajnar, 2xPavlinovi, 10xbratje, sestre in svakinja, 6xnečak in nečakinje), +Milka Lenič (3xvaščani), +nadškof Franc Perko. Bog povrni. Če je kdaj kaj narobe napisano, opozorite.

BLIŽA SE SLOVESNI IN ZAPOVEDANI PRAZNIK VSEH SVETNIKOV IN MOLITEV ZA VSE UMRLE

SPOVEDOVANJE PRED 1. NOVEMBROM bo v nedeljo, 29. oktobra, pred in med sveto mašo ob 7.00 in 8.30, v ponedeljek, 30. oktobra, od 17.30 do svete maše.

NAUK O ODPUSTKIH ... Ob prazniku vseh svetih Cerkev podeljuje popolni odpustek. Prejeti odpustek pomeni duhovno odstranjevati posledice preteklih dejanj, ki jih fizično ne moremo. Bog je vsemogočen in more to narediti, zato se obračamo nanj. Npr. če nekoga umorim, lahko to popravi edino Bog. Za kaznivo dejanje na sodišču prejmem kazen, ki jo opravim (poprava škode z denarjem, družbeno koristnim delom, z zaporom). Glede večnosti je podobno. Odpustke moremo prejeti zase ali pa jih naklonimo rajnim. Časne kazni se nam lahko odpustijo tudi z deli usmiljenja in ljubezni, z molitvijo in različnimi oblikami pokore, s potrpežljivim prenašanjem trpljenja in preizkušenj ter z vedrim sprejemom svoje smrti.

Pogoji za prejem popolnega odpustka ob 1. novembru: nenavezanost na noben greh, tudi na malega ne - prejem sv. spovedi, to je lahko več dni prej ali pozneje; vreden prejem sv. obhajila; vera; molitev po namenu sv. očeta: Očenaš, Zdravamarija in Slava Očetu; obisk pokopališča, molitev za rajne.