Preskoči na vsebino

nalagam novice...

VELIKI TEDEN JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN VSTAJENJA

Na CVETNO NEDELJO blagoslavljamo zelenje, saj se spominjamo, kako je  Jezus na osličku prijahal v mesto Jeruzalem. Blagoslov zelenja bo pri vseh mašah, pri sveti maši ob 8.30 pa se bomo zbrali k blagoslovu pri glavnem vhodu v župnišče in v procesiji odšli v cerkev.

Na VELIKI ČETRTEK je Jezus s svojimi apostoli obhajal zadnjo večerjo in v svoji duhovni stiski pred trpljenjem potil krvavi pot v vrtu Getsemani, kjer so ga tudi po izdajstvu Juda Iškarijota prijeli in odvedli v ječo. Zadnja večerja je rojstni dan svete maše, zato bomo sveto mašo ob 19.00 slovesno obhajali, vendar že v duhu Jezusovega trpljenja. Dopoldne bo ob 9.00 v novomeški stolnici škof posvetil sveto krizmo in blagoslovil krstno in bolniško olje. Vabljeni, da se pridružite.

Na VELIKI PETEK  je Jezus prestal mučenje in smrt na križu. Ta dan ni svete maše, ampak je samo obred velikega petka. Ob 15.00 bo v župnijski cerkvi križev pot. Pri večernem obredu ob 19.00 bomo poslušali poročilo o Jezusovem trpljenju, počastili Jezusa na križu in ga prejeli v svetem obhajilu.

Na VELIKO SOBOTO je bil Jezus v grobu. Zjutraj ob 6.30 bo najprej blagoslov vode in ognja v spomin na bedenje ob mrtvem Jezusu. Tudi mi smo povabljeni k bedenju – k molitvi pri božjem grobu čez dan. Zvečer ste povabljeni k vigiliji – bedenju ob 20.00, ker je treba obred začeti po sončnem zahodu. Ob slavju luči, branju Božje besede, krstnem bogoslužju in sveti daritvi bomo pričakali že prvo vstajenjsko alelujo, vzklik veselja nad Jezusovim vstajenjem. Za obnovitev krstnih obljub prinesite sveče (lahko tudi krstne), ki naj bodo zavarovane.

Na VELIKO NOČ zjutraj bomo ob 6.30 slovesno zapeli Zveličar naš je vstal iz groba in to veselje v procesiji ponesli po Trebnjem. Procesija bo potekala po ustaljeni poti. Sodelujoče na preteklih procesijah tudi letos prosimo, da sodelujete. Če kdo ne bi mogel, naj si dobi zamenjavo.

ŽELIMO, DA BI VAS VELIKONOČNO OBREDJE UTRDILO V POVEZANOSTI Z BOGOM.

 

SVETA SPOVED

Pred veliko nočjo priporočamo, da greste k sveti spovedi. Možnosti:

  • do velike noči vsak dan pred sveto mašo (tudi pri sv. Marjeti)
  • nedelja, 25. marca, dopoldne pred svetimi mašami
  • nedelja, 25. marca, ob 17.00 bodo na voljo dekanijski duhovniki za spoved

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL NA VELIKO SOBOTO bodo v župnijski cerkvi ob 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00, pri Sveti Marjeti pa ob 10.00.

DAROVANJE NA VELIKI PETEK, VELIKO SOBOTO IN VELIKO NOČ

Darovi, ki bodo zbrani na veliki petek in soboto pri božjem grobu, bodo namenjeni za kristjane v sveti deželi. Kar boste darovali pri blagoslovu jedil, je namenjeno duhovnikoma. Na veliko noč bo veliki ofer za potrebe delovanja župnije, letos še posebej za obnovo župnijske cerkve (doslej smo zbrali že 110.000 €). Hvala že vnaprej.

VEROUK in PRAZNIKI - Zaradi praznikov ne bo verouka od cvetne nedelje, 25. marca, do bele nedelje, 8. aprila. Starši skupaj s svojimi otroki pridite vsaj k eni praznični sveti maši in vabljeni k obredom velikega tedna.

VABLJENI NA PREDAVANJE

V petek, 23. 3. 2018, bo ob 19.00 v Baragovi dvorani v Trebnjem predavanje mag. Branka Cestnika: PRIHODNOST KRŠČANSTVA PRI NAS IN V SVETU. Smo v prelomnih časih in tudi krščanska vera išče svoje mesto v družbi. Kakšne so perspektive? Kakšno bo pri nas in v  svetu krščanstvo prihodnjega stoletja? Slovenski prostor kakor da hrepeni po moralni in kulturni spremembi. Spremembe ni, ker se vsak boji »iti ven«. To nas počasi ubija. Zakaj ne bi bila Cerkev med prvimi ali pa kar prva, ki je ni strah biti »v izhodu«? O teh vprašanjih bo v predavanju razmišljal p. mag. Branko Cestnik. Vabljeni!

ORATORIJ 2018 - Mladi, ki želite sodelovati pri letošnjem oratoriju, se prijavite voditeljici Elzi Rebol na e-naslov elza.rebol@gmail.com ali v župnišču.

SREČANJE ČLANOV ŽPS bo v ponedeljek, 19. marca, ob 19.00.

GOSPODARSTVO

Pušice: 4. mar. 882,59€, 11. mar. 693,29€, pogreb 11. mar. 71,44€, Sv. Marjeta pogreb 3. mar. 103,70€, 5. mar. 91,53€. Hvala in Bog povrni za vaše darove.

DRUŽINSKI DAN ŽUPNIJE TREBNJE, nedelja, 8. aprila ob 10.00

V nedeljo, 8. aprila, pripravljamo v naši župniji Družinski dan. To je dan, ki bo posvečen družinam, ki si želijo preživeti nedeljo ob druženju, zabavi, športnih aktivnostih, srečevanju, pogovorih in izobraževanju. Zavedamo se, da je za gradnjo kvalitetnih družinskih odnosov pomembno, da  drug drugemu podarjamo svoj čas. Program srečanja:

10:00 Sveta maša

10:00 – 10:30 sladki prigrizek, kava, čaj, sok

10.35 -  12:15 delavnice za otroke in starše

12:20 -  13:30 kosilo

13:35 -  14:45 starši: predavanje p. dr. Silva Šinkovca: Krščanska hiša

           otroci: delavnice z animatorji

14:45 -  16:00 športne igre

16:05 -  16:15 zaključek srečanja

Prispevek  družine znaša 10€. Zaradi lažje organizacije aktivnosti, vas prosimo, da se prijavite. Prijavnice so na voljo pri vhodu v cerkev, otroci pa jih bodo dobili tudi pri verouku.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

23.3. ob 16.00 Benečija in Breza, 28.3. ob 16.00 Blato. V aprilu Dolenje Ponikve. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00, razen, če so kakšni prazniki. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Za čistila, rože in cerkev ste darovali iz Obrtniške in Prešernove ul. 280,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Anton in Janez Marn ter Lojzka Gospodarič, +Jožefa Pust, +Anton Hrastar, +Amalija Trdin, +Tomaž in Julka Zaletel, 2xza zdravje in božje varstvo, 2xpo namenu, +družina Zupančič (Biška vas), +družina Vidmar (Češnjevek), +Marjan Godnjavec, +Božidar Urajnar, +Adolf Urajnar, +Angelca Eržek in Ludvik Peskar, +Ani Gabrijel, +Amalija Pekolj (10xvaščani,10xprijatelji, 15xmož, hči in sinova, 2xOražmovi), +Jože Zupančič, +Jože Pangrc (3xvaščani, 1xdružina Pikelj), +Jože Novak in Drago Gabrijel, +družina Trlep, +družina Kovač, +Stanko in družina Pekolj in Pajk, v zahvalo, za zdravje, +Jože in Francka Mišmaš, +Franc in Francka Gorenc, za duše v vicah, +Jože Smolič (Dol. Nemška vas, obl.), +Jožefa Smolič (Vrhtrebnje, obl.), +Justina Jevnikar (5xdomači, 5xvaščani, 1xTadinovi iz Šentvida), +Jožef Kravcar (Štefan), +družina Pekolj (Velika Ševnica) in za zdravje, +starši, brata in sestri Gašperšič, +družina Meglič (Lukovek), +Viljem Meglič, +Tone Gole (Jurčkovi), za zdravje, +družina Meglič (Dol. Nem. vas), +Franc Uhan (Lukovek), +Mirko Kosem (Kanada, 1xnečakinje iz Hudej, 1xbrat, 1xsestra), +Srečko Anželj (3xotroci, 1xAnica Nahtigal, 11x vaščani), +Jože Čeh, +starši Anton in Marija Retelj, za zdravje, +Jožef Križman, +Robert Gačnik, +Jože Peterle, +Zora in Alojz Hrastar, +Franc Pižmoht in Jože Uhan, +Marjan Pavlin, +Milan in Amalija Koršič, za zdravje v družini, +Jože Fluhar in družina Prpar (Gorenji), +brata Vinko in Franci Klančar (obl.), +starši Klančar, +Mihael in Mihaela Verbič, za duše v vicah. Hvala in Bog povrni.