Bogoslužje je odprto za javnost z omejitvami - pogoj je PCT.

154. LETNICA SMRTI FRIDERIKA IRENEJA BARAGA

Friderik Baraga je bil velik človek pred Bogom in ljudmi. Sposobnosti, ki jih je imel, je daroval za oznanjevanje in posvečevanje ljudi. Izbral si je pot duhovnika in misijonarja. Naredil je tisto, kar naj bi vsak kristjan, še posebej pa duhovnik delal – imel rad Boga in ljudi, kakršnekoli. Z ljubeznijo je ob Michiganskih jezerih oskrboval najprej vse priseljence iz Evrope, potem pa tudi domorodne indijance iz plemen Očipva in Otava. Oskrboval jih je kot dušni pastir z veroukom, molitvenikom,  zakramenti, zavzemal se je za njihovo izobrazbo v pisanju, računanju, obrtništvu, odvračal jih je od alkohola, napisal slovnico,... Krplje so bile njegova obvezna oprema, saj je peš obiskoval misijonske postojanke po redko naseljeni pokrajini tudi pozimi. Umrl je v sluhu svetosti 19. januarja 1868 v Marquettu v škofijski hiši v hudem mrazu in velikem snegu. Zaradi obilice snega na pogrebu ni bilo veliko ljudi.

19. januarja bo v župnijski cerkvi v Trebnjem ob 18.00 slovesnost ob 154. letnici smrti svetniškega kandidata častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga. Molili bomo za uspešen zaključek postopka za svetništvo. Naj bo ozdravljenje na Baragovo priprošnjo razglašeno za čudež. Bogoslužje bo vodil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Molitev za beatifikacijo častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga:

Vsemogočni Bog, Oče luči, ki od tebe pride vsak dober dar in ki si nam po svojem častitljivem služabniku škofu Frideriku Ireneju Baragu poslal tako velikega misijonarja, učitelja in pastirja, usliši naše pobožne molitve in poveličaj ga, da bo pred vesoljno Cerkvijo prištet k zveličanim.

To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…

/na Baragovo priprošnjo mi podeli milost…

uslišanja sporočite na škofijski ordinariat Novo mesto/

Župnijska statistika za leto 2021

  • župnija ima 7990 ljudi, od tega približno 7000 katoliških kristjanov (po zadnjem popisu),
  • sveti krst je prejelo 41 otrok, od tega 2 od drugod; iz cerkvenega zakona 17, iz civilnega 5 in iz zunajzakonske skupnosti 24; 18 dečkov in 23 deklic; 10 jih je bilo krščenih v drugih župnijah,
  • pri prvem svetem obhajilu je bilo 66 otrok iz 3. in 4. razreda; obhajil je bilo razdeljenih 25.000,
  • k sveti birmi je pristopilo 47 mladih iz 9. razreda,
  • sveti zakon je sklenilo 7 parov v Trebnjem, 8 pa v drugih župnijah,
  • sveto bolniško maziljenje je prejelo vsaj 290 oseb,
  • pokopali smo 69 oseb, 27 moških in 42 žensk, najmlajša oseba je imela 38 let, najstarejša pa 97 let; previdenih jih je bilo, da so prejeli zakramente pred smrtjo, 26 oseb,
  • nedeljsko bogoslužje redno obiskuje povprečno 500 oseb,
  • verouk obiskuje 381otrok.

Covid ni prizanesel obisku bogoslužja. Skušajte kljub vsemu vsaj vsake toliko časa priti v cerkev, da se ne boste čisto odvadili in se počasi razgubili.

Tisti pari, ki nimate ovir za sklenitev zakona, poskrbite za to, da se boste poročili. Najprej zaradi vajine zveze, potem pa tudi zaradi otrok. Poskrbite, da bodo vaši najbližji v težki bolezni ali starosti imeli možnost srečati se z duhovnikom in prejeti zakramente spovedi, bolniškega maziljenja in obhajila.

Navada je železna srajca, razvada pa tudi. Naj bo božja navzočnost v zakramentih redna pomoč tvojemu krščanskemu življenju.

VEROUK spet poteka po običajnem urniku.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET vabljen na uvodno srečanje v četrtek, 13. januarja, ob 19.00 v župnišču.

SVETI ANTON PUŠČAVNIK, zavetnik živine, bo godoval 17. januarja. Društvo govedorejcev vabi ob 10.00 v župnijsko cerkev k sveti maši v zahvalo in priprošnjo za zdravje živine.

VABILO VSEM KLJUČARJEM

Vsi ključarji župnijske cerkve in vseh podružnic ste v sredo, 26. januarja, ob 18.30 vabljeni v župnišče na letno srečanje. Pogovorili se bomo o obnovah, prihodkih in odhodkih za preteklo leto 2020 in o načrtovanih delih v letu 2021. Dogovorite se tudi o svetih mašah na svoji podružnici (kdaj bi bilo žegnanje, maše za dobro letino, …). Če kdo ne more priti, naj to sporoči in pošlje svojega zastopnika.

SVETOPISEMSKI MARATON bomo v naši župniji obeležili z branjem svetega pisma v petek, 21. januarja, po sveti maši v župnijski cerkvi do 21.00.

KRŠČEVANJE bo v mesecu januarju v nedeljo, 30. januarja, ob 11.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v četrtek, 27. januarja, ob 19.00.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 15.1. Iglenik in Mrzla Luža, 22.1. Jezero, 29.2. Kamni Potok in Gorenja Nemška vas, 5.2. Lukovek in Lipnik. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, s poročite. Za rože in cerkev ste darovali: Grič, Pluska in Občine 245,00€, Grmada 130,00€. Hvala in Bog povrni za vaše delo in darove.

ODDANE maše: +Alojzija Ratajc (1xFranci Jakoš z družino, 5xsestra Cecilija, 10xvaščani, 2xAhlinovi iz Brinja, 1xdružina Košiček, 1xdružina Resman), +Leopold Strajnar (Dol. Ponikve), +Justina Meglič (1xDragica, 1xdružina Lukšič, 1xdružina Goršič), +Milena Šilc (7xcerkveni pevci, 1xMarija Mlakar, 5xUrbančičevi iz Iglenika, 17xsosedje, 1xMarija Gruden, 1xJože Šilc, 1xMilan Šilc, 4xbančni uslužbenci), +Leopold Perpar, +Ivan Klinc (5xžena, 2xnečakinja Ljubica z družino, 1x svakinja rezka, 1xDarko iz vel. loke z družino, 2xsodelavci Karitas, 1xdružina Zarabec, 1xJože Slak z družino, 2xdružina Levstik iz Podgore, 1xdružina Fluher), +Lojze in Jožefa Pate, +Marija in Stane Sever, +Alojz strmec, ml. in st., +Stane in Amalija Marn, za zdravje v družini, +Marija Anželj (8xvnuki), +Jože Mišmaš (55. obl.) in Francka, +starši Kraševec in Dušan Prosen, +Matevž Makovec, +Ivan Vidmar (1xMihela golob, 1xJože in Marinka, 1xMitja in Suzi z družino, 3xhčerka Silva z družino, 1xdružina Mlakar iz Studenca), +Matevž Makovec, +Janez Femec, +Justina in Drago Vidmar.  Hvala in Bog povrni.

nalagam novice...