URADNE URE V PISARNI ŽUPNIŠČA V TREBNJEM

V župnišču ste vedno dobrodošli, najbolj zagotovo pa nas boste v župnijski pisarni našli:

V JUNIJU, JULIJU IN AVGUSTU PO VSAKI SVETI MAŠI V TREBNJEM in po dogovoru.

Mašniško posvečenje diakona Janeza Meglena

»Ko torej govorimo o poklicanosti, ne gre le za izbiro te ali one oblike življenja, za to, da bi svoj obstoj posvetili določeni službi ali sledili karizmi redovne družine, gibanja ali cerkvene skupnosti; gre za uresničevanje Božjih sanj, velikega načrta bratstva, ki ga je imel v srcu Jezus, ko je molil k Očetu: ‚Da bi bili vsi eno‘ (Jn 17,21). Vsak poklic v Cerkvi, in v širšem smislu tudi v družbi, prispeva k skupnemu cilju: da bi med možmi in ženami zazvenela harmonija številnih in različnih darov, ki jo zna uresničiti le Sveti Duh. Duhovniki, posvečeni možje in žene ter verni laiki hodimo in delamo skupaj, da pričujemo o tem, da velika človeška družina, združena v ljubezni, ni utopija, ampak je projekt, za katerega nas je ustvaril Bog.«

Z besedami papeža Frančiška o poklicanosti se veselimo in molimo za diakona Janeza Meglena iz župnije Krka, ki bo v torek, 28. junija 2022, ob 18.00, na vigilijo praznika prvakov apostolov Petra in Pavla v novomeški stolnici prejel mašniško posvečenje. Novo mašo bo imel v nedeljo, 3. julija, ob 14.00 v župnijski cerkvi na Krki. Molimo, da bi se tudi kakšen fant iz naše skupnosti odločil za ta plemeniti poklic.

V župnijski pisarni smo v juniju, juliju in avgustu po svetih mašah v Trebnjem ali po dogovoru.

BARAGOV DAN bo v petek, 1. julija. Ob 19.00 bo sveta maša in molitev za beatifikacijo častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga, ki jo bo vodil upokojeni novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Po njej bo slavnostna  akademija z Alešem Čerinom in Ingenium Enseble družine Strmole. Vabljeni!

ŽEGNANJA bodo: v Brezi na čast sv. Janezu Krstniku v nedeljo, 26. junija, ob 10.00,

v Jezeru na čast sv. Petru v nedeljo, 3. julija, ob 10.00,

pri Sv. Marjeti v nedeljo, 17. julija, ob 10.00,

v Martinji vasi na čast sv. Mariji Magdaleni v nedeljo, 17. julija, ob 11.00,

na Vrhtrebnjem na čast sv. Jakobu v nedeljo, 24. julija, ob 10.00,

na Veliki Loki na čast sv. Jakobu v nedeljo, 24. julija, ob 11.00,

na Gradišču (Vrhpeč) na čast sv. Ani v nedeljo, 31. julija, ob 10.00,

v Korenitki na čast sv. Ani v nedeljo, 31. julija, ob 11.00. Lepo vabljeni, da skupaj počastimo naše zavetnike in jih prosimo varstva in pomoči za življenje! Na podružnice vabljeni tudi iz drugih koncev. Hodimo po celem svetu ogledovat znamenitosti, doma pa imamo tako lepe biserčke in jih ne poznamo.

KRŠČEVANJE bo v mesecu juniju v nedeljo, 26. junija, pri sveti maši ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen.

Priprava na krst bo v župnišču v Trebnjem v sredo, 22. junija, ob 20.00.

Za krst PRVEGA OTROKA pa je skupna dekanijska priprava še v četrtek, 23. junija, ob 20.00 v župnišču v Šentrupertu (Šentrupert 20).

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 25.6. Kidričeva, Klemenčičeva, Paradiž in Ob gozdu, 2.7. Ul. herojev in Cankarjeva ul., 9.7. Maistrova in Dolenjska ul., 16.7. Jurčičeva ul. in Stari trg, 23.7. Baragov trg, Golev trg, in Gubčeva, Odrga in Pod gradom. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Za rože in cerkev ste darovali: Trubarjeva ul. 80,00€, Tomšičeva ul. 20,00€, Ul. talcev 30,00€, Rimska c. 30,00€, Tomšičeva in Ul. talcev, Simončičeva ul. 285,00€. Hvala in Bog povrni za vaše delo in darove.

ODDANE maše:  +Rafael Kostanjevec, +Alojz in Mitja Erjavec, +Jože in Marija Vidmar, +Ivanka Kovač, +Jožef Fortuna, +Stanislav Zorman (1xVili Hrastar, 1xsestra Ani, 1xdružina Miklič iz Trebnjega, 1xKristina Florjančič, 2xZormanovi iz Šmarjeških Toplic, 1xnečak Tomaž Kukenberger, 1xnečakinja Silva Mahnič), +Jožefa in Viktor Hrastar, +Alojzija Zupančič, v zahvalo in priprošnjo, za zdravje in Božje varstvo, +Ana Cesar (1xVida Debeljak iz Tržišča, 2xVavtarjevi iz Bistrice, 2xSlavi in Barbara z družino, 2xVidmarjevi in Koželjevi, 3xSlakovi, 10x vaščani Vine Gorice in Prijateljeve ul., 1xsvakinja Sonja z družino, 1xLejka in Darinka), +Marija in Janez Longar, +Ana Čeh (1xOlgica Mežan, 9xvaščani, 2xJare Gačnik, 2xGačnikova, 1xTomšičevi iz Šrjanč, 3xnečak Miro z družino, 2xnečakinja Stanka z družino, 1xMari Penca, 2xsin Lojze z družino, 1xAnton Štepic, 1xMikličevi iz Ornuške vasi, 2xsestra Marija, 1xnečak Tone z družino, 2xSmoličevi, 1xČehovi iz Lukovka, 1xTomaž z družino, 1xSilva z družino, 1xbratranec Vili Hrastar, 30xgregorjanske-domači, 1xČehovi iz Lukovka), za srečno operacijo, +starši Repovž, +starši Us, +Matevž Makovec, 2xv zahvalo, poljska maša (Repče), v zahvalo za 70 let življenja, +Sandi Ziherl, +Stane in Rezi Novšak, za dobre odnose, za zdravje, po namenu, +Jože Podpadec, +Janez in Jani Novak in Matejka Robek, +Ana Grah (4xsosedje iz Kamnega Potoka), +Stanislav in Frančiška Zorman (3xvnuki Slavko, Damjana in Marta z družinami), za zdravje, +starši Kužnik in brat Jože, +Jožefa Šuštar, +družina Šuštar in Čeh, +Alojz Strmec mlajši, +Alojz Strmec starejši, +starši Urbič (Hudeje), +starši Korbar in Jože, 2xLeopold Cesar, +starši Gačnik, +družina Gabrijel (Rodine 5), v dober namen, za uspešno operacijo in zdravljenje. Hvala in Bog povrni.

nalagam novice...