Preskoči na vsebino

nalagam novice...

NOČ KNJIGE - Knjižnica Pavla Golie v sodelovanju s Kulturnim društvom in Župnijo Trebnje v petek, 20. aprila, ob 19.00 v dvorani STIK organizira pogovor z Vesno Milek in dr. Karlom Gržanom. Vabljeni.

 

TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

»Daj mi poslušno srce«, je geslo Tedna molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost, ki ga bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali med 15. in 22. aprilom 2018. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 22. aprila, na svetovni dan molitve za duhovne poklice. Vabljeni smo, da se zahvalimo za dar duhovništva, za papeža, škofe, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice in misijonarje in prosimo Jezusa, naj vzbuja - tudi po nas - v mladih odločitev za duhovne poklice. Hvala za vse, kar kdorkoli preko naše cerkvene skupnosti kaj dobrega stori. Dobrega pa je mnogo. Žal se v slovenskih medijih večinoma pojavljajo novice, povezane z grehi duhovnikov ali redovnikov. S tem se pokaže grešna plat ljudi, ki delamo na tem področju in zagotovo vpliva na pogled na duhovne poklice. Kažejo pa tudi na odklonilen odnos ljudi do duhovnih poklicev, oblikujejo ta odnos in s tem vplivajo tudi na odločitve mladih. Ljudje potrebujemo duhovne darove. Če ni človeka, ki bi se s tem ukvarjal, teh začne primanjkovati. Molitev, naš odnos, besede in odločitev za tako delo lahko prispevajo k večjemu številu mladih v duhovnih poklicih. Mladi, ne bojte se odločiti se za duhovni poklic. Je naporen, vendar vsak dan poln lepega.

Od 20. do 22. aprila bo v naši župniji na pastoralnem vikendu bogoslovec Janez Meglen iz župnije Krka, ki bo od blizu opazoval naše pastoralno delo in se nam tudi predstavil.

ŽEGNANJE V LUKOVKU bo v nedeljo, 22. aprila, ob 10.00. Počastili bomo zavetnika sv. Jurija in molili za vse žive in pokojne iz te soseske. Vabljeni tja  tudi na sam god v ponedeljek, 23. aprila, ob 18.00.

Kaj je zanesljivo znanega o sv. Juriju? Njegov grob je v palestinskem mestu Uda, kjer napis že iz leta 368 poveličuje "svetega in zmagoslavnega mučenca Jurija". Sledovi bazilike v njegovo čast, pozidane že v Konstantinovi dobi, so še zdaj dobro vidni. Obstoji obilo prič iz naslednjih dob, ki govore o velikih čudežih, ki se tu dogajajo. Iz številnih opisov njegovega trpljenja najstarejši in najbolj utemeljeni soglašajo, da je bila njegova domovina maloazijska provinca Kapadokija. Njegov oče je bil po rodu iz Perzije, mati pa domačinka, oba sta bila dobra kristjana. Sin si je izbral vojaški poklic in je hitro napredoval v službi. Hkrati pa je v Juriju rasla njegova globoka in močna vera. Ko se je začelo preganjanje cesarja Dioklecijana, je razdal svoje imetje med reveže in se sam oglasil na dvoru v Nikomediji, da je kristjan. Začelo se je dolgotrajno mučenje (leta 303 ali malo prej), ki ga je junaško prenesel. S svojo izpovedjo vere in s svojim zaupanjem v Kristusovo zmago nad smrtjo je spreobrnil mnogo ljudi. Nazadnje je bil obglavljen. Njegovo telo je dal cesar Konstantin prenesti v Lido in nad njegovim grobom so sezidali lepo baziliko.

VEROUKA ne bo od 26. aprila do 2. maja – prvomajske počitnice.

ŽUPNIJSKO ROMANJE bo v petek, 27. aprila. Romali bomo k sv. Ani v Tunjice (cerkev je dal zgraditi Peter Pavel Glavar v spomin na svojo mamo) s prošnjo za naše družine, mlade, zakonce, vzgojo,… in še kam. Odhod je ob 7.20 iz Dolenje Nemške vasi, ob 7.30 iz Trebnjega, vračamo se v večernih urah. Cena je 30€ za vožnjo in kosilo, prijave pa zbiramo do torka, 24. aprila.

Krščevanje bo v tem mesecu v nedeljo, 29. aprila, ob 11.15. Priprava na krst bo v župnišču v četrtek, 26. aprila, ob 20.00. Priprava za krst prvega otroka bo v Šentrupertu v župnišču v četrtek, 19. 4., ob 20.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska.

PEŠ ROMANJE K MARIJI NA ZAPLAZ bo v torek, 1. maja, ob 7.00 iz Trebnjega – od župnijske cerkve v Trebnjem čez Blato (potrebna oprema: pohodna obleka in obutev ter zaščita pred morebitnim dežjem ali soncem, pijača,…). Vsak se lahko pridruži. V cerkvi na Zaplazu se pridružimo drugim romarjem pri sveti maši ob 10.00. Počastili bomo našo nebeško mati Marijo ob začetku meseca, ki je njej posvečen in sv. Jožefa, saj je ta dan praznik sv. Jožefa Delavca.

ŠMARNICE bodo vsak dan pri sveti maši v Trebnjem, zvečer ob 18.30 na Račjem Selu, ob 18.00 pri Sv. Marjeti ter v Domu starejših občanov vsak dan ob 9.00, razen ob sredah ob 15.00.

GOSPODARSTVO

Pušice, nabirka in ofer: ob božjem grobu za cerkveno skupnost v Sveti deželi 219,43€, 31. mar. 471,62€, OFER na veliko noč 7.388,90€, 2. apr. 201,79€, 8. apr. 696,29€, Vina Gorica 2. apr. 163,77€, Sv. Marjeta pogreb 2. apr. 191,21€, v Brezi 6. apr. 31,40€, v Škovcu 8. apr. 275,07€. Hvala in Bog povrni za vaše darove.

OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE - Po objavi in prošnji za darove za obnovo župnijske cerkve smo poleg darov, ki jih dajete pri bogoslužju v pušico in ofer, prejeli še dodatnih 5.205,00€ na bančni račun ali osebno. Vsem hvala za posluh, Bog povrni vašo darežljivost in se priporočamo še za naprej.

V cerkvi smo trenutno še pri rušitvenih delih – v zakristiji toplotna in električna napeljava ter stene in tlaki v cerkvi.

DELOVNA AKCIJA bo v župnijski cerkvi v soboto, 21. aprila, ob 8.00. Vabim vse može in fante, da pridete pomagat, da v cerkvi odrežemo spodnji del ometa v cerkvi in ga odbijemo. Če nas bo več, bomo to lahko naredili v nekaj urah. Tisti, ki je pripravljen priti pomagat, naj sporoči župniku. S seboj je dobro imeti kakšno orodje: »štemarco«, kladivo, lopato in samokolnico.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

21.4. Dol, 28.4. Dolenja Dobrava, 5.5. Dolenje Medvedje Selo in Praproče, 12.5. Dolenja Nemška vas. Čiščenje je običajno ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo. V aprilu pri sv. Marjeti Dolenje Ponikve, v maju Gorenje Ponikve.

ODDANE maše in darovi za cerkev: +Janez Vidmar (3xpevci, 1xIvanka Bela iz Petelinjeka, 1xdružina Marn iz Jezera, 1xsoseda iz Jezera, 1xDragica Bartolj, 30xžena-gregorijanske), za srečno zadnjo uro, v zahvalo, +Helena Skol, v dober namen, +starši Strajnar in Amalija Gorenc, +Amalija in Stane Marn, +Frančiška Zorman (1xNN, 1xPerkotovi), +Frančiška Zorman in starši Eržek in Zorman, +Angelca in Slavko primar, +družina Meglič, +Silva Zupančič, +Leopold in Roman Ratajc, +Marija Urankar (30xgregorijanske), v zahvalo, za zdravje, +Stane in družina Pekolj in Pajk, +Marija Jerič (nekdanji sosedi), +Franc Uhan (Lukovek), 2xza duše v vicah. Ob pogrebu +Janeza Vidmarja ste domači, sorodniki, sosedje in prijatelji darovali 753,00€ za cerkev sv. Marjete v Grmu. Hvala in Bog povrni.


OBNOVA ŽUPNIJSKE CERKVE MARIJINEGA VNEBOVZETJA V TREBNJEM

Spoštovani!

Vsak kraj zaznamujejo kulturno zgodovinski spomeniki in seveda ljudje, ki tam živijo. Naš kraj nedvomno zaznamuje tudi naša župnijska cerkev kot pomemben kulturni in sakralni objekt. Je ponos kraja, turistična točka in prostor, kjer se naša duša umiri.

V lanskem letu smo začeli s pripravami na obnovo in prav je, da smo vsi prebivalci kraja seznanjeni z dogajanjem okrog župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Nekatere bom s tem pisanjem vznemiril, zato ta list mirno vrzite v koš, če vam karkoli okrog tega ni všeč. Vseeno upam, da si boste vzeli čas in ga prebrali do konca. Živimo namreč v svobodni deželi, ki pa si jo med seboj delimo in prav je, da se med seboj tudi poznamo.

Nekaj podatkov o naši župniji in župnijski cerkvi. Župnija Trebnje z župnijsko cerkvijo Marije Vnebovzete, 12 podružničnimi cerkvami in tremi kapelami spada med večje župnije. Tudi njena zgodovina sega daleč nazaj,  v 11. stoletje, v čas koroških vitezov Trebanjskih, takratnih lastnikov trebanjskega gradu. Župnija je takrat pripadala Ogleju, potem je bila dolgo časa »cesarska fara«, leta 1617 pa je bila priključena stiškemu samostanu. Leta 1751 je pripadla goriški, 1787 ljubljanski in leta 2006 novomeški škofiji.

Zgodovina svetišča v Trebnjem sega še dlje nazaj. Že v času Rimljanov naj bi bilo tu Jupitrovo svetišče, v bližini pa tudi mitrej. Cerkev Vnebovzetja Device Marije se prvič omenja leta 1170. Današnja cerkev je bila pod vplivom celjskih grofov zgrajena v 15. stoletju v pozno gotskem stilu s tipičnim vitkim zvonikom s šilasto gotsko streho in predstavlja dominantno in vizualno nepogrešljivo komponento Trebnjega ter tako turistično in umetniško zanimiva. V duhovnem vidiku pa pomeni prostor za poglabljanje vere. Že zunanjost nas s 54 m visokim zvonikom prevzame.

Takoj za glavnimi vhodnimi vrati pod zvonikom se srečamo s tremi kamnitimi obrazi starih Rimljanov na vzidanem nagrobniku. Z vstopom v cerkveno ladjo pa se odpre lepota gotske pozidave. Medtem ko je arhitektura še gotska, pa so oltarji že klasično baročni.  Glavni oltar je bil narejen leta 1765 v delavnici baročnih mojstrov Fayenzov iz Ljubljane. V tronu je kip Marije Pomočnice z Jezusom v naročju. Preko niše z Marijinim kipom je mogoče namestiti Langusovo sliko Marijinega Vnebovzetja iz leta 1840 ali sliko Srca Jezusovega, delo ruskega begunca Nikolaja Borisova. Stranska oltarja kažeta značilnosti štajerske rezbarske delavnice in sta nastala okoli leta 1750. V desnem oltarju je kip sv. Janeza Nepomuka, v levem pa Kristus na križu. Strop je leta 1904 poslikal Matija Koželj. V ladji so njegovo poslikavo v 50. letih 20. stoletja po zahtevi spomeniškega varstva prebelili.

S ključarji, gospodarskim svetom, krasilkami in čistilkami ter ljudmi dobre volje se duhovniki trudimo vzdrževati cerkev, da je urejena za zbiranje naših župljanov Trebanjcev pri bogoslužju. Ker je cerkev razglašena za kulturno dediščino, smo vzdrževalci podrejeni zahtevam spomeniškega varstva in pa večnim pomanjkanjem sredstev. Župnija Trebnje je samostojna pravna oseba, ki jo sestavljajo verniki z župnikom. Škofija nam večinoma pomaga pri posojilih in urejanju pisarniških zadev, župnije pa z eno nabirko na mesec pomagamo pri financiranju naših skupnih škofijskih dejavnostih. Katoliških vernikov vas je v Trebnjem približno 7.000 z enim župnikom in enim duhovnim pomočnikom. Vsako nedeljo se k svetim mašam zbere približno 800 ljudi, ki pri nabirki zbere okrog 700 € za stroške, ki nastanejo v župniji (financiranje župnijskih dejavnosti, vzdrževanje stavb, elektrika, komunalne storitve, tiskovine, čiščenje, ogrevanje, davki,…). Nekaj malega od tega ostane, da prihranimo za večja obnovitvena dela.

Tole pišem, da vas obvestim, da smo se s sodelavci odločili, da cerkev znotraj obnovimo. Vsi gremo radi v stavbo, ki je lepa, zato bomo tudi našo cerkev polepšali. Po veliki noči bomo pod vodstvom spomeniškega varstva začeli z deli. Teracerji bodo poskrbeli za popravilo tlakov, električarji za popravilo obstoječe električne napeljave in namestitev novega ozvočenja, restavratorji bodo očistili fresko v kupoli in v ladji, ki so pod beleži (nekateri se jih še spominjate), očistili in obnovili štukature, v obnovo bodo odpeljali stranske oltarje, za katerimi so stare gotske freske iz 15. ali 16. stoletja, ki jih bodo pregledali in se skupaj odločili, kako jih bodo predstavili, slikopleskar bo pobelil cerkev, vodovodni inštalater uredil ogrevanje v sprednjem delu cerkve in kamnosek naredil nov daritveni oltar. To se bo dogajalo v letošnjem letu. Za naprej pa nam ostane še obnova glavnega oltarja in vrat.

Cena letošnjih obnovitvenih del bo približno 160.000€. Manjka nam še kar precej sredstev. Cerkev je razglašena za kulturno dediščino, zato nam veliko pogojev postavlja spomeniško varstvo. Ker pa ni razglašena za spomenik lokalnega pomena, na razpisih ne moremo uspeti in pridobiti sredstev iz tega naslova. Ste pa ljudje tisti, ki se boste vsak zase odločili, kako pomemben je za vas ta kulturno-zgodovinski spomenik in ali boste k obnovi kaj prispevali ali pa ne. Župniki pridemo in gremo. Še noben ni odpeljal s seboj nobene cerkve, ampak se je vsak trudil nekaj narediti in vse, kar naredimo, bo ostalo v kraju.

S sodelavci vas torej prosim, če lahko prispevate k obnovi velikega kulturno-sakralnega spomenika Trebnjega. Če boste darovali, ker vam župnijska cerkev nekaj pomeni, še toliko bolje. Svoje darove lahko prinesete v župnišče ali pa nakažete na transakcijski račun Župnije Trebnje. Veseli bomo vsakega daru.

župnik Jože Pibernik s sodelavci

 

Podatki za nakazilo:

Župnija Trebnje, Baragov trg 7, 8210 Trebnje

TRR pri NLB: 0297 1009 0839 452

Namen: Dar za obnovo župnijske cerkve,   koda: CHAR,           sklic: 00 101