Preskoči na vsebino

nalagam novice...

JUBILEJ - 150. LETNICA SMRTI FRIDERIKA BARAGE

Friderik Baraga je bil velik človek pred Bogom in ljudmi. Sposobnosti, ki jih je imel, je daroval za oznanjevanje in posvečevanje ljudi. Izbral si je pot duhovnika in misijonarja. Naredil je tisto, kar naj bi vsak kristjan, še posebej pa duhovnik delal – imel rad Boga in ljudi, kakršnekoli. Z ljubeznijo je ob Mishiganskih jezerih oskrboval najprej vse priseljence iz Evrope, potem pa tudi domorodne indijance iz plemen Očipva in Otava. Oskrboval jih je kot dušni pastir z veroukom, molitvenikom,  zakramenti, zavzemal se je za njihovo izobrazbo v pisanju, računanju, obrtništvu, odvračal jih je od alkohola, napisal slovnico. Krplje so bile njegova obvezna oprema, saj je peš obiskoval misijonske postojanke po redko naseljeni pokrajini tudi pozimi. Umrl je v sluhu svetosti 19. januarja 1868 v Marquettu v škofijski hiši prav v takem vremenu kot je letos, v hudem mrazu in velikem snegu. 13. januarja bo v župnijski cerkvi v Trebnjem ob 10.00 slovesnost ob 150. letnici smrti svetniškega kandidata častitljivega božjega služabnika Friderika Ireneja Barage. Molili bomo za uspešen zaključek postopka za svetništvo. Bogoslužje bo vodil novomeški škof, pridružujejo pa se nam tudi koledniki iz cele škofije, več duhovnikov in redovnic ter vernikov iz drugih župnij, kjer je živel in deloval Baraga in zamejstva.

Ker imajo v Ameriki v Marquettu podobno slovesnost, bom tam kot zastopnik Slovenske škofovske konference in s tem vseh slovenskih vernikov. Ob odsotnosti (od 16. do 27. januarja) se obračajte na duhovnega pomočnika g. Slavka Kimovca.                                                                  

župnik Jože Pibernik

VEROUK spet poteka po ustaljenem urniku.

Krščevanje bo v tem mesecu v nedeljo, 28. januarja, med sveto mašo ob 10.00. Priprava na krst bo v četrtek, 25. januarja, ob 19.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska.

KARITAS ima srečanje v ponedeljek, 8. januarja, ob 19.00.

Beseda življenja ima srečanje v ponedeljek, 8. januarja, ob 19.00.

Župnijska statistika za leto 2017

  • župnija je imela ob koncu leta 7.614 ljudi, od tega približno 7000 katoliških kristjanov (po zadnjem popisu),
  • sveti krst je prejelo 36 otrok, od tega 2 od drugod, 13 pa jih je bilo krščenih v drugih župnijah; iz cerkvenega zakona 18, iz civilnega 2 in iz zunajzakonske skupnosti 16; 22 dečkov in 14 deklic,
  • pri prvem svetem obhajilu je bilo 51 otrok, od tega trije v višjih razredih osnovne šole; obhajil je bilo razdeljenih 39.000,
  • k sveti birmi je pristopilo 51 mladih,
  • sveti zakon je sklenilo 6 parov v Trebnjem, 15 pa v drugih župnijah,
  • sveto bolniško maziljenje je prejelo vsaj 291 oseb,
  • pokopali smo 64 oseb, od tega jih je bilo previdenih, da so prejeli zakramente pred smrtjo, 35 oseb,
  • nedeljsko bogoslužje redno obiskuje povprečno 800 oseb,
  • verouk obiskuje 421 otrok, 195 se jih je udeležilo oratorija.

Iz statistike je razvidno, da se delež mladih trenutno povečuje, ni pa vam všeč cerkveni red ter božje in cerkvene zapovedi. Rajši imate podeljevanje zakramentov takrat, ko in kjer vam paše. Do neke mere je to dobro, ne gradi pa se župnijske skupnosti. Do neke mere se župnijski red lahko prilagaja, ne pa vedno. Najti bo treba neko vmesno pot.

Tisti pari, ki nimate ovir za sklenitev zakona, poskrbite za to, da se boste poročili. Najprej zaradi vajine zveze, potem pa tudi zaradi otrok.

Zakramenta svetega bolniškega maziljenja še ne jemljemo kot božjo pomoč v svojem žalostnem stanju, ampak se ga prelaga do zadnjega oz. se ga ne poslužuje, ker ni poučenosti o tem. Poskrbite, da bodo vaši najbližji v težki bolezni ali starosti imeli možnost srečati se z duhovnikom in prejeti zakramente spovedi, bolniškega maziljenja in obhajila.

Navada je železna srajca, razvada pa tudi. Naj bo božja navzočnost v zakramentih redna stvar v kristjanovem življenju.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

13.1. Maistrova in Dolenjska ul., 20.1. Jurčičeva in Stari trg do Urajnarjevih, 27.1. Stari trg, 3.2. Baragov trg, Goliev trg in Gubčeva, Odrga in Pod Gradom. Pri sv. Marjeti: v januarju Gorenje Ponikve. Za čistila, rože in cerkev ste darovali iz Slakove, Simončičeve in Rožne ul. 180,00€, iz Kidričeve, Klemenčičeve, Paradiža, Marofa in Ob gozdu 190,00 €, iz Ul. herojev 60,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +družina Bevec (Jezero), +družina Žnidaršič, +Manči in Fani (Žnidaršič) Eršte, +Vera Pečarič, +Drago in Štefka Cerovec, za zdravje, +Anton in Marija Slak, za zdravje, +Terezija Kukenberger (2xhči Vika z družino, 2xhči Cvetka z družino, 3xNN), +družina Kukenberger, +starši in Jože Uhan (Gorenje Ponikve), na čast Žalostni Materi Božji za zdravje, +družina Pavlin in Koršič, +Angela Muhvič, +Strmec in Šlajpah, +Sever in Peskar, +Anton in starši Ostanek, +Anica Žnidaršič, za zdravje, +Ignac in Angela Meglič z družino, za zdravje, +Franc, Marija in Frančišek Uhan (Lukovek), +Stane in Amalija Marn, +Viljem Meglič, +Marko, Vida in Anton Gašperšič, +Marija Požes (2xvaščani, 1xDoles, 1xMulej), +Janez in Marija Longar, +Marija Auersperger (1xSkube, 1xCvelbar, 1xPangeršič, 1xKorbar, 2xsosedje), +Fani Smrke ml., na čast Mariji Pomagaj za zdravje, v zahvalo za zdravje, +Stanko in družina Pekolj in Pajk. Hvala in Bog povrni. Če je kdaj kaj narobe napisano, opozorite.

VERSKI TISK – do ponedeljka, 8. januarja, še pobiramo naročnino za verske časopise.

GOSPODARSTVO – pušice: Trebnje 17.12. 772,10€, 24.12. ofer + pušica božič 4.094,30€, 26.12. 130,72€, 31.12. 403,84€, 1.1. 742,11€, Sv. Ana 10.11. 151,60€, Štefan 26.12. 608,56€, Račje Selo 25.12. 207,47€, Lukovek 25.12. 413,25€, Vrhtrebnje 22.12. 50,40€. Bilanca poslovanja župnije bo objavljena v prihodnji številki. Hvala in Bog povrni za vaše darove. Denar se lepo nabira za obnovo župnijske cerkve. V mesecu januarju se bo v župnijski cerkvi izvedlo zaplinjanje, ker imamo v vseh lesenih delih lesnega črva. Zaplinjanje je standardni proces ob konzervatorskih delih starih lesenih stvari (oltarji, orgle, klopi, …), ki prostoru odvzame kisik. Ker je lesenih stvari v cerkvi veliko, bomo cerkev za en teden (od nedelje opoldne do sobote) hermetično zaprli. Na vratih bo opozorilo, zato še posebej tisti, ki imate ključe, ne hodite noter. Kdaj se bo to izvedlo, bo še sporočeno. Po tem postopku bodo restavratorji odpeljali stranske oltarje v obnovo.

KLJUČARJI imate letni sestanek v sredo, 10. januarja, ob 18.30 v župnišču. Če ne morete priti, sporočite. Naj pride vsaj en ključar ali pošljite zastopnika.