Preskoči na vsebino

nalagam novice...

MISLI PAPEŽA FRANČIŠKA V RAZMIŠLJANJE – »Graditi Cerkev, ohranjati Cerkev in očiščevati Cerkev«. O teh treh smernicah je razmišljal papež Frančišek med sveto mašo na praznik posvetitve lateranske bazilike, matere vseh Cerkva. »To je naslov, ki nikakor ne pomeni vzrok za ošabnost, temveč za služenje in ljubezen.«

Najprej graditi Cerkev. In kdo je temelj Cerkve? Jezus Kristus. On je vogelni kamen te zgradbe. Brez Jezusa Kristusa ni Cerkve. Zakaj? Ker ni temelja. In  če gradimo cerkev, pri tem mislimo na cerkev kot zgradbo, brez temelja, kaj se bo zgodilo? Podrla se bo. Vse se bo zrušilo. Če ni živega Jezusa Kristusa v Cerkvi, se zruši. In kaj smo mi? Mi smo živi kamni, ne enaki, vsak je različen, saj to je ravno bogastvo Cerkve. Vsak od nas gradi glede na darove, ki mu jih je dal Bog. Ne moremo si predstavljati uniformirane Cerkve, to ni Cerkev.

Ohranjati Cerkev pomeni, imeti zavest o Svetem Duhu, ki prebiva v nas. Mnogo kristjanov danes ve, kdo je Jezus Kristus, vedo, kdo je Oče, ker molijo Oče naš. Ko pa spregovoriš o Svetem Duhu… 'Da, da…, je golob, golob'. Vse se s tem konča. Toda Sveti Duh je življenje Cerkve, je tvoje življenje, je moje življenje. Mi smo svetišče Svetega Duha in moramo ohranjati Svetega Duha do takšne mere, da je sv. Pavel svetoval kristjanov, naj ne »žalostijo Svetega Duha«, kar pomeni, naj nimajo obnašanja nasprotujočega ubranosti, ki jo Sveti Duh ustvarja v nas in v Cerkvi. On je ubranost, On ustvarja ubranost v tej stavbi.«

Mi smo grešniki. Vsi, vsi. Če kdo med vami ni, naj dvigne roko, saj bi to bilo res nekaj posebnega. Vsi smo. In zaradi tega se moramo nenehno očiščevati. Tudi očiščevati skupnost, škofijsko skupnost, krščansko skupnost, vesoljno skupnost Cerkve in sicer, da bo rasla.

DUHOVNIŠKI DNEVI bodo za našo škofijo od 12. - 15. novembra, zato bova oba duhovnika odsotna. V ponedeljek, 13., in v torek, 14. novembra, ne bo VEROUKA za 3. in 8. razred ter v Dolenji Nemški vasi za 3. in 5. razred. V ponedeljek tudi ne bo nikogar v pisarni. Denarja v župnišču ne bo, zato se ne trudite za kakršnekoli podvige.

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA, 20. NOVEMBRA

Jezus je odgovoril Pilatu: »Moje kraljestvo ni od tega sveta; ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da bi ne bil izročen Judom; tako pa moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?«

Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem. Jaz sem za to rojen in sem za to prišel na svet, da spričam resnico. Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas«

(Jn 18,36–37).

Judje so pričakovali mogočnega kralja, ki bo nastopil s silo in oblastjo, ki bo z vojsko premagal nasprotnike in bo vzpostavil močno kraljestvo, kjer bodo oni, Judje, vladali nad drugimi narodi. Kaj naj s takim kraljem, ki je premagan stal pred njimi?! Proč z njim! Če bi priznali tega Nazarečana za svojega kralja, bi to pomenilo, da se odrekajo svojim hotenjem in svoji boljši prihodnosti. Zaradi takih sanj o svetnem kralju, vojaškem vladarju, ki se jim Judje niso hoteli odreči, je Izrael doživel polom. Ker ni mogel v Jezusu kronanem s trnjem, priznati svojega Mesija, Odrešenika, Božjega kralja, je bil zavržen.

KRŠČEVANJE OTROK bo v nedeljo, 26. novembra, ob 10.00. Za prijavo za krst otroka prinesite rojstni list otroka, družinsko knjižico in botrsko potrdilo, če je boter iz druge župnije. Priprava na obred krsta bo v župnišču v četrtek, 23. novembra, ob 19.00. Priporočena dekanijska priprava na krst prvega otroka bo v četrtek, 16. novembra, ob 19.00 v župnišču v Šentrupertu.

PRIPRAVA NA ZAKON

Dobro je, da že vnaprej mislite na dobro pripravo na skupno zakonsko življenje. Jeseni je priprava na zakon v Zavodu Friderika I. Barage, Smrečnikova 60, Novo mesto – Šmihel. Dva zaporedna vikenda (petek, sobota, nedelja) 17., 18., 19., in 24., 25., 26. novembra od 18.00 do 20.00. ­Info: 070 70 96 70, e-pošta: gregor.lotric@rkc.si

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima srečanje v ponedeljek, 27. novembra.

GOSPODARSTVO: pušice- Trebnje 29.10. 771,30€, 1.11. 630,54€, Sv. Marjeta 1.11. 346,93€, pogreb 29.10. 211,99€, Dečja vas 30.10. 33,50€, Gradišče-Sv. Jožef 29.10. 824,85€. Hvala in Bog povrni za vse darove, ki ste jih na zahvalno nedeljo darovali za domača duhovnika.

PREDSTAVITEV ZBORNIKA - Kulturno društvo Trebnje vabi na predstavitev  Zbornika občine Trebnje 2, Nadškof Šuštar v spominu Slovencev, Posvet ob 10. obletnici njegove smrti, ki bo v Baragovi  dvorani v Trebnjem 30. 11. 2017 ob 19.00 uri. Sodelovali bodo dr. France M. Dolinar ter avtorji in pevska skupina Soreline.

FILMSKI VEČER bo v sredo, 22. novembra, ob 18.30 v Baragovi dvorani.  Predvajali bomo dokumentarni film o Božjem služabniku Antonu Vovku, Goreči škof, ki je premiero doživel letos junija in na filmskem festivalu v Ellingtonu v ZDA prejel nagrado za prvo mesto. Novico je na FB profilu objavil izvršni producent filma David Sipoš. Film traja 55 minut, po filmu pa bo čas tudi za pogovor.

TEDEN ZAPOROV bo potekal od 19. do 25. novembra in se po vsem svetu vsako leto obhaja v okviru katoliške Cerkve in drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.

Teden zaporov nima namena niti častiti niti pomilovati posameznikov ali skupin, povezanih z zapori, ampak osvetljuje resničnost in potrebe različnih skupin ljudi, ki se jih zapor dotika. Gre za prepoznavanje osebne vloge, da prosim Božjega usmiljenja za skupine in posameznike, ki so se znašli v hudodelstvu.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve v petek ali soboto

18.11. Štefan in Zidani Most, 25.11. Vina Gorica in Prijateljeva ul., 2.12. Dolenji Podboršt, 9.12.Vrhtrebnje. Pri sv. Marjeti: v novembru Grm.

Za rože in cerkev ste darovali iz Rožnega vrha 105,00€, iz Studenca pa 245,00€. Hvala soseski Sv. Ane (Rihpovec in Dolenja Dobrava) ter ge. Metodi za pripravo aranžmaja za zahvalno nedeljo. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

ODDANE maše: +Rezi Novšak, +Anton Kukenberger (1xNadrihovi, 1xKorbarjevi, 1xCvelbarjevi iz Ljubljane, 1xPangeršičevi iz Tržiča, 1xSkubetovi iz Železna, 1xobčinski odbor SLS, 1xPavel Groznik, 1xKrižman iz Primštala, 1xsorodniki, 2xUrbičevi iz Mirne, 1xMartina Majcen iz Velenja, 3xKukenbergerjevi iz Gor. Ponikev 22, 1xsestrična iz Trebnjega, 1xNace Sitar, 3xvaščani, 2xsestra, 6xsorodniki in prijatelji, 5xdomači), +Anton Bartolj, +stari starši, starši in bratje Janeza Marna, +st. Rajer (Občine), +Ludvik peskar, +Janez Marn, +Lojze Sterle in Albina Irt, +Sterle, +Stane in druž. Pekolj in Pajk, za zdravje, v zahvalo, +Oven (Stehanja vas), za srečno zvezo, +Čeh, za srečno pot in +Fani Štepec, +Ljudmila in Franci Grozde, v zahvalo, +Leopold Perpar, +Ludvik in Marija Ozimek, +Jože Zupančič, +Alojzij Stanislav Žibert (5xvaščani in Prijateljeva ul., 3xSlakovi iz Trebnjega, +Viljem Meglič (1xnečak Tone z družino, 2xnečakinja Terezija z družino, 9xvaščani, 1xPepca Žnideršič, 1xLovro Žnideršič z družino, 2xiz Gor. Ponikev 22, 2xnečakinja Mira, 3xCiril, Zinka in Blaž Zupančič), +Leopold Udovč (obl.). Če je kdaj kaj narobe napisano, opozorite. Hvala in Bog povrni.