VEROUK

VPIS K VEROUKU bo še:

v ponedeljek, 6. septembra, od 15.30 do 18.00

in v času uradnih ur v župnijski pisarni.

K vpisu prinesite podpisano spričevalo, kdor ga še ni prinesel.

URNIK VEROUKA V TREBNJEM 2021/22 – veroučna ura traja 45 minut

URA/DAN

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

6.30

 

8. razred

 

7. razred

 

13.00

 

8. razred

 

7. razred

6. razred

13.15

3. razred

5. razred

 

 

4. razred

 

13.45

 

8. razred

 

7. razred

6. razred

14.00

3. razred

5. razred

 

4. razred

 

14.45

3. razred

5. razred

 

4. razred

 

15.00

 

1. razred

2. razred

 

 

15.45

 

1. razred

2. razred

 

 

16.30

 

1. razred

 

 

 

9. RAZRED se po birmi vključi k mladinskim in animatorskim srečanjem ob sobotah zvečer ob 20.00 (pozimi ob 19.00).

Urnik se še lahko spreminja glede na šolski urnik ali druge okoliščine.

Ure verouka so takoj po šoli ob 13.00 ali 13.15 namenjene predvsem vozačem!

URNIK VEROUKA V DOLENJI NEMŠKI VASI 2021/22

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

7.15

 

 

 

 

1. razred

7.30

3. razred

5. razred

 

4. razred

 

2. razred

 

V DOLENJI NEMŠKI VASI se verouk za 2., 3., 4. in 5. razred začne s 6. sept., za 1. razred pa z 20. septembrom.

STROŠKI VEROUKA:

celoletni prispevek ZA VSE 40,00 € na družino (kateheti, čiščenje, najemnina v Dol. Nemški vasi, učila)

vsi razredi --------------             3,00 € liturgični zvezek

1., 2. in 3. razred ----           11,00 € delovni zvezek

4. – 8. razred ----------            8,00 € učbenik

                                        in 6,00 € delovni zvezek

Radi bi vsi, da bi bilo vse brezplačno, pa žal ne gre. Če kdo ne bi mogel plačati stroškov, naj pove. Naj nihče zaradi stroškov ne izostane od verouka. K stroškom lahko priskočite tudi stari starši in botri otrok. Lahko plačate tudi naslednji mesec. Možna je izposoja učbenikov, da razbremenimo stroške - seveda, če to želite.

SVETA BIRMA bo letos v soboto, 25. septembra, ob 10.00. Devetdnevnica pred birmo se začne v četrtek, 16. septembra.

OTROŠKO-MLADINSKI ZBOR bo imel prve vaje v nedeljo, 5. septembra, ob 9.00 in prepeva pri sveti maši ob 10.00. Vabljeni vsi otroci in mladina ter starši (očetje in mame).


PRIJAVNICA za 1. razred veroučne šole v letu 2021/2022

 

Ime in priimek veroučenca:   _______________________________________

 

Rojen: Kdaj:_______________________    Kje:__________________________

 

Krščen: Kdaj: ___________________   Kje:__________________________

 

Bivališče (naslov): ____________________________ Telefon: ______________________

                                                                                                  

e-pošta (e-mail):_________________________________

 

Zdravje otroka - posebne zahteve: ______________________________________

     

Ime in priimek očeta:________________________________; poklic: ___________________

         

Ime in priimek matere: ___________________________­­ dekliški priimek:______________; poklic: _________________________

         

Poroka (obkroži):   a) da     b) ne   c) civilna   č) ločeni   d) ločeni in ponovno poročeni

 

Skupina (obkroži):           1.) torek ob 15.00 v Trebnjem 

2.)  torek ob 15.45 v Trebnjem 

3.) torek ob 16.30 v Trebnjem

4) v šoli v Dolenji Nemški vasi

                                                                                                                                                     

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri. Otrok bo redno prihajal k veroučnim uram in sodeloval. Kot starša ga bova spodbujala k dobremu in mu s svojim zgledom pomagala rasti v veri. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši (gotovo pa vsaj eden od staršev!).

S podpisujem dajem soglasje, da se podatki lahko uporabljajo za interne potrebe Veroučne šole.

 

V Trebnjem (datum): __________________         Celoletni prispevek z zvezkoma: 54 €

 

 

Podpis: _________________________                       __________________________

                                     (oče)                                                         (mati)