VEROUK

Do nadaljnega NE BO VEROUKA. Otroci naj naredijo vsak teden eno nalogo naprej.

 

URNIK VEROUKA V TREBNJEM 2020/21 – veroučna ura traja 45 minut

URA/DAN

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

6.30

 

8. razred

 

 

7. razred

9. razred

 

13.00

 

8. razred

 

7. razred

 

5. razred

6. razred

13.15

3. razred

 

 

4. razred

 

13.45

 

8. razred

 

7. razred

9. razred

5. razred

6. razred

14.00

3. razred

 

 

4. razred

 

 

14.45

 

 

 

4. razred

 

15.00

3. razred

1. razred

 

 

 

15.15     2. razred    

15.45

 

1. razred

 

 

 

16.00     2. razred    

16.30

 

1. razred

 

 

 

Urnik se še lahko spreminja glede na šolski urnik ali druge okoliščine.

Ure verouka so takoj po šoli ob 13.00 ali 13.15 namenjene predvsem vozačem!

URNIK VEROUKA D. NEMŠKA VAS 2020/21

 

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

7.15

 

 

 

1. razred

 

7.30

3. razred

5. razred

 

4. razred

 

 

2. razred

 

VEROUK se za vse ZAČNE 7. SEPTEMBRA. Veroučno leto želimo blagosloviti s sveto mašo v nedeljo, 13. septembra, ob 11.00 v Trebnjem. BLAGOSLOVILI bomo tudi šolske torbe, ki jih prinesete s seboj.

9. RAZRED začne devetdnevnico pred sveto birmo v četrtek, 10. septembra, ob 18.45, verouk pa po sveti birmi. 1. RAZRED  začne z veroukom 15. sept.

STROŠKI VEROUKA: celoletni prispevek ZA VSE 40,00 € na družino (kateheti, čiščenje, najemnina v Dol. Nemški vasi, učila)

vsi razredi --------------   3,00 € liturgični zvezek

1., 2. in 3. razred ---- 10,00 € delovni zvezek

4. – 8. razred ----------   1,00 € učbenik (izposoja-učbeniški sklad; nov je 8,50€)                        in 6,00 € delovni zvezek

Radi bi vsi, da bi bilo vse brezplačno, pa žal ne gre. Če kdo ne bi mogel plačati stroškov, naj pove. Naj nihče zaradi stroškov ne izostane od verouka. Včasih se kaj zalomi, ni službe, plače, veliko stroškov ob začetku šole in še kaj. K stroškom lahko priskočite tudi stari starši in botri otrok. Lahko plačate tudi naslednji mesec. Možna je izposoja učbenikov, da razbremenimo stroške - seveda, če to želite.

SVETA BIRMA bo letos v soboto, 19. septembra, ob 10.00.

OTROŠKO-MLADINSKI ZBOR bo imel prve vaje v nedeljo, 13. septembra, ob 10.30 in prepeva pri sveti maši ob 11.00. Vabljeni vsi otroci in mladina ter starši (očetje in mame).

-----------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA za 1. razred veroučne šole v letu 2020/2021

Ime in priimek veroučenca:   _______________________________________

Rojen: Kdaj:_______________________    Kje:__________________________

Krščen: Kdaj: ___________________   Kje:__________________________

Bivanje: ____________________________     Telefon: ______________________                                

e-mail:_________________________________

Zdravje otroka - posebne zahteve: ______________________________________

Ime in priimek očeta:________________________________; poklic: ___________________

Ime in priimek matere: ___________________________­­ dekliški priimek:______________; poklic: _________________________

Poroka (obkroži):   a) da     b) ne   c) civilna   č) ločeni   d) ločeni in ponovno poročeni

Skupina (obkroži):           1.) torek ob 15.00 v Trebnjem 

2.)  torek ob 15.45 v Trebnjem 

3.) torek ob 16.30 v Trebnjem

4) četrtek ob 7.15 v šoli v Dolenji Nemški vasi

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri. Otrok bo redno prihajal k veroučnim uram in sodeloval. Kot starša ga bova spodbujala k dobremu in mu s svojim zgledom pomagala rasti v veri. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši (gotovo pa vsaj eden od staršev!).

S podpisujem dajem soglasje, da se podatki lahko uporabljajo za interne potrebe Veroučne šole.

V Trebnjem: __________________                      Celoletni prispevek z zvezkoma: 53 €

Podpis: _________________________                       __________________________

                                     (oče)                                                         (mati)