VEROUK

VPIS K VEROUKU ZA VSE OTROKE bo v župnišču v Trebnjem še:

v času uradnih ur ob ponedeljkih in četrtkih od 10.00 do 12.00 in ob 19.50

K vpisu prinesite podpisano spričevalo in izposojene knjige, kdor jih še ni prinesel, za PRVI RAZRED pa družinsko knjižico ali krstni list otroka.

URNIK VEROUKA V TREBNJEM 2022/23 – veroučna ura traja 45 minut

Verouk se v Trebnjem za 1. razred začne z 20. septembrom.

URA/DAN

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

6.30

 

8. raz.

 

7. raz.

 

13.00

 

8. raz.

 

7. raz.

6. raz.

13.15

3. raz.

 

 

4. raz.

5. raz.

13.45

 

8. raz.

 

7. raz.

6. raz.

14.00

3. raz.

 

 

4. raz.

5. raz.

14.30

 

 

 

 

6. raz.

14.45

3. raz.

 

 

 

5. raz.

15.00

 

1. raz.

2. raz.

 

 

15.45

 

1. raz.

2. raz.

 

 

URNIK VEROUKA V DOLENJI NEMŠKI VASI 2022/23 – veroučna ura traja 45 minut

Verouk v Dolenji Nemški vasi bomo začeli 12. septembra, 1. razred po 19. septembru.

URA/DAN

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

7.15

 

 

 

 

1. raz.

7.30

3. raz.

5. raz.

2. raz.

4. raz.

 

URNIK VEROUKA V ŠENTLOVRENCU 2022/23 – veroučna ura traja 45 minut

URA/DAN

ponedeljek

tor.

sre.

četrtek

petek

14.00

 

4. razred

 

 

 

14.20

1. razred

 

 

 

 

15.15

2. razred

5. razred

 

3. razred

 

16.00

 

8. razred

 

 

 

17.00

 

9. razred

 

6. in 7. raz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnik se še lahko spreminja glede na šolski urnik ali druge okoliščine.

Ure verouka so takoj po šoli ob 13.00 ali 13.15 namenjene predvsem vozačem!

STROŠKI VEROUKA: celoletni prispevek ZA VSE 50,00 € na družino (kateheti, čiščenje, najemnina v Dol. Nemški vasi, učila, liturgični zvezek)

1., 2. in 3. razred ---- 12,00 € delovni zvezek

4. – 8. razred ----------   9,00 € učbenik in 7,00 € delovni zvezek

Radi bi vsi, da bi bilo vse brezplačno, pa žal ne gre. Če kdo ne bi mogel plačati stroškov, naj pove. Naj nihče zaradi stroškov ne izostane od verouka. K stroškom lahko priskočite tudi stari starši in botri otrok. Lahko plačate tudi naslednji mesec. Možna je izposoja učbenikov, da razbremenimo stroške - seveda, če to želite.

SVETA BIRMA bo letos v soboto, 24. septembra, ob 10.00. Devetdnevnica pred birmo se začne v četrtek, 15. septembra.

OTROŠKO-MLADINSKI ZBOR bo imel prve vaje v nedeljo, 4. septembra, ob 9.00 in prepeva pri sveti maši ob 10.00. Vabljeni vsi otroci in mladina ter starši.


 

PRIJAVNICA za 1. razred veroučne šole v letu 2022/2023

Ime in priimek veroučenca:   _______________________________________

Rojen: Kdaj:_______________________    Kje:__________________________

Krščen: Kdaj: ___________________   Kje:__________________________

Bivališče (naslov): ____________________________ Telefon: ______________________ e-pošta (e-mail):_________________________________

Zdravje otroka - posebne zahteve: ______________________________________

Ime in priimek očeta:________________________________; poklic: ___________________

Ime in priimek matere: ___________________________­­ dekliški priimek:______________; poklic: _________________________

Poroka (obkroži):   a) da     b) ne   c) civilna   č) ločeni   d) ločeni in ponovno poročeni

Skupina (obkroži):           1.) torek ob 15.00 v Trebnjem 

2.)  torek ob 15.45 v Trebnjem 

3) petek ob 7.15 v šoli v Dolenji Nemški vasi

4) ponedeljek ob 14.20 v Šentlovrencu

Skupaj z otrokom smo se odločili za verouk in življenje po veri. Otrok bo redno prihajal k veroučnim uram in sodeloval. Kot starša ga bova spodbujala k dobremu in mu s svojim zgledom pomagala rasti v veri. Ob nedeljah in zapovedanih praznikih bomo skupaj pri sv. maši (gotovo pa vsaj eden od staršev!).

S podpisujem dajem soglasje, da se podatki lahko uporabljajo za interne potrebe Veroučne šole.

 

V Trebnjem (datum): __________________         Celoletni prispevek z zvezkom: 62 €

 

Podpis: _________________________                       __________________________

                                     (oče)                                                         (mati)