Preskoči na vsebino

nalagam novice...

NEDELJA SVETEGA PISMA 2020

26. januarja 2020 bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali nedeljo Svetega pisma. V naši župniji bo večer branja Svetega pisma v soboto, 1. februarja, od 19.00 do 21.00 v kapeli s pogovorom, razlago in molitvijo. Vabljeni vsi, mladi in stari, bralci beril, mladina, … Če imate Sveto pismo, ga prinesite s seboj.

Božja beseda nas po Svetem pismu spremlja v naših vsakdanjih situacijah. Besede ni mogoče spoznati samo preko razpravljanj in pogovorov, temveč je potrebno sprejeti vabilo in stopiti z njo na pot konkretnega vsakdanjega življenja.

SEMINAR PRENOVE V DUHU

Od 31. januarja do 6. marca bo v naši župniji ob petkih zvečer v župnišču v kapeli od 18.30 do 20.30 seminar Prenove v Duhu. Seminar življenja v Svetem Duhu je skupek šestih srečanj, na katerih se s predavanji in poglobljeno vodeno osebno molitvijo pripravimo na izročitev svojega življenja Jezusu Kristusu.

Kaj je izlitje Svetega Duha? To ni nov zakrament, vseeno pa je velik dar, milost. Je osebno srečanje z živim Bogom. »Molitev za »krst v Svetem Duhu« ali izlitje Svetega Duha je molitev osebne izročitve svojega življenja Gospodu Jezusu Kristusu.

Naslovi srečanj:

31. januarja - Božji dotik

7. februar - Jezus, moj odrešenik

14. februar - Notranje rane

21. februar - Spreobrnjenje

28. februar - Krst v Svetem Duhu

6. marec - Hoja za Kristusom

PRVI PETEK IN SOBOTA nas vabita k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. Na prvo soboto vabljeni še posebej birmanci z domačimi, da opravimo pobožnost petih prvih sobot. Bog želi, da imamo ljudje lepo življenje že tukaj na zemlji in potem v večnosti v nebesih. Pobožnost prvih sobot je krepitev odnosa do Boga, Marije in poboljšanje našega osebnega življenja. Duhovniki bomo na prvi petek obhajali ostarele in bolne po domovih.

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA

V nedeljo, 2. februarja, bomo praznovali praznik Gospodovega darovanja v templju ali svečnico. Jezusa so po judovski postavi prinesli v tempelj, ga obrezali in darovali kot prvorojenca Bogu, odkupili z dvema golobčkoma, Marija pa je bila po porodu deležna blagoslova, da se spet lahko udeležuje bogoslužja in gre v družbo. Starček Simeon je Jezusa označil kot luč v razsvetljenje poganom. V cerkvi bomo pri bogoslužju prižgali sveče (prinesete jih s seboj, nekaj pa jih bo na voljo tudi v cerkvi), ki jih bomo blagoslovili in odnesli na svoje domove, da bi z njimi prinesli Božji blagoslov v naše vsakdanje življenje, posebej še ob hudi uri vsakršnih neviht ter ob svojem slovesu od tega sveta, ko vsi najbolj potrebujemo Božje usmiljenje in Božji blagoslov.

Mi sami naj bi bili kot goreča sveča, ki izgoreva v darovanju Bogu in bližnjim, posebej še do tistih, ki so se znašli v hudi stiski, duhovni ali telesni, in tiho ali na glas kričijo po naši pomoči. Takrat smo lahko prav mi luč rešitve - kot drugi Kristusi.

SVETI BLAŽ

V ponedeljek, 3. februarja, bo na praznik sv. Blaža pri sveti maši blagoslov na  priprošnjo sv. Blaža za telesno in duhovno zdravje. Kdor želi, naj pristopi. Duhovnik pri blagoslovu izreka besede: na priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. +V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima srečanje v ponedeljek, 10. februarja, ob 19.00.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR - VABILO

Želimo si, da bi nam otroški pevski zbor še malo okrepili. Predvsem nam manjkajo glasovi starejših otrok - od 4. razreda naprej, dobrodošli pa prav vsi. Vaje so ob nedeljah pred mašo ob 9.00, petje pa pri sv. maši ob 10.00.

KRŠČEVANJE bo v mesecu januarju v nedeljo, 26. januarja, pri sveti maši ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v četrtek, 23. januarja, ob 19.00.

GOSPODARSTVO – Pušice: Trebnje 5. jan. 955,61€, 6. jan. 300,11€, 12. jan. 876,51€, pogreb 13. jan. 57,52€. Hvala in Bog povrni za vsak dar, ki ga daste v pušico.

VABILO VSEM KLJUČARJEM

Vsi ključarji župnijske cerkve in vseh podružnic ste v sredo, 29. januarja, ob 19.00 vabljeni v župnišče na letno srečanje. Pogovorili se bomo o obnovah, prihodkih in odhodkih za preteklo leto 2019 in o načrtovanih delih v letu 2020. Dogovorite se tudi o svetih mašah na svoji podružnici (kdaj bi bilo žegnanje, maše za dobro letino, …). Če kdo ne more priti, naj to sporoči in pošlje svojega zastopnika.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

25. 1. Belšinja vas, 1. 2. Benečija in Breza, 8. 2. Blato, 15. 2. Češnjevek. Čiščenje je običajno ob 8.00.

ODDANE maše: +Frančiška in Matevž Kos in svakinja, +Alojzija Šalehar (obl., Račje Selo), +Jožef Bevec in Marija Kunštek, +Aleksander, Amalija in Sandi Rebolj, +družina Klemenčič, Alojzija in Janez Kladušek, +starši in Jože Vidmar (Meglenik), +Alojzij Florjančič (2xsosedje iz Ul. herojev, 1xKužnikovi iz Trebnjega, 1xKorelčevi iz Vapče vasi, 2xsestra Angelca, 1xRatajčevi iz Rodin, 1xLužarjevi iz Rodin), +Jože in Marija Vidmar, +brata in starši Zupančič, +Daniela Smolič (2xsosedje), +Frančišek (obl.) in Franc Uhan (Lukovek), +starši Rajer (Občine), v čast sv. Antonu za zdravje živine, +Jožefa in Karolina Anžak, +starši Kužnik in brat Jože, 2x+Justina Greznik, +starši Greznik.