Preskoči na vsebino

nalagam novice...

PRVO SVETO OBHAJILO

V Šentlovrencu bo prvo sveto obhajilo v nedeljo, 7. junija, ob 9.30. Sestanek za starše prvoobhajancev bo v petek, 29. maja, po večerni sveti maši ob 18.00. Prva sveta spoved bo za šentlovrenške otroke v petek, 5. junija, po večerni maši ob 18.00.

V Trebnjem bo prvo sveto obhajilo v nedeljo, 14. junija, ob 8.30, 9.45 in 11.00. Zaradi določil glede množičnega zbiranja bomo prvoobhajance v Trebnjem razporedili na tri maše. V Trebnjem smo s starši že nekaj lasa nazaj dorekli tehnične zadeve in boste po e-pošti dobili še obvestila o vsem dogajanju.

Družine že sedaj prihajajte k svetim mašam. Če se ne upate v nedeljo, pa pridite čez teden, ko je manj ljudi.

Prvo sveto obhajilo je za otroke eden lepših dogodkov v življenju. Vsi skupaj jim pomagajmo, da bodo spoznali bližino Jezusa v sveti hostiji. Prijateljstvo Jezusa je za vse nas ključnega pomena. Nikoli ti ni treba biti osamljen, vedno imaš njegovo oporo. Posvečuje naše življenje, saj nas spodbuja k dobremu-da odlagamo svoja slaba dejanja in se trudimo za dobra. Ker v obhajilu prihaja k nam Jezus, se na prihod pripravimo: bodimo zunanje urejeni (čistoča telesa in oblačil…, eno uro pred obhajilom naj nič ne jemo, razen zdravil in vode), notranje očiščeni (kesanje, spoved, sklep k poboljšanju in lepšemu življenju), se razveselimo Jezusa in ga povabimo v kamrico svojega srca.

ZAKRAMENT SVETE BIRME  bo na slovesni praznik prihoda Svetega Duha ali binkošti v župnijski cerkvi v Trebnjem po rokah župnika Jožeta Pibernika prejela odrasla kristjanka Anita Pirnat. Želela si je narediti korak naprej v veri, zato se je  zadnje leto pripravljala na ta zakrament in na nadaljnjo versko življenje. Kdor bi želel prejeti zakramente svetega krsta, obhajila ali birme in je že vsaj v srednji šoli, naj se oglasi v župnišču v Trebnjem, da se dogovorimo.

VEROUČNA SPRIČEVALA lahko dobite pri svetih mašah. Prinesete jih podpisane nazaj ob vpisu k verouku v septembru.

KRST otroka je do nadaljnjega možen posamično za vsako družino posebej v dogovoru s starši. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst je v župnišču po dogovoru.

GOSPODARSTVO – Pušice: Trebnje 10. maj 1.120,54€, 17. maj 872,44€, Račje Selo 10. maj ofer 332,81€, Vrhtrebnje 5. maj 180,00€, Breza 5. maj 16,00€, Dečja vas 16. maj 82,00€, Škovec 15. maj 31,00€, Štefan 11. maj 30,00€;

Šentlovrenc 10. maj 238,62€, 17. maj 236,20€, Dolga Njiva 10. maj ofer 180,50€, Velika Loka 29. februar 5,00€, 9. maj 30,00€. V Šentlovrencu je bilo ob prevzemu župnije 7.604,09€ denarja. Ob rednih mesečnih stroških cca. 170,00€ in drugih manjših izrednih računih smo plačali še ureditev duhovniških grobov ob starem župnišču 2.421,00€ in kurilno olje za zimo 1.995,91€. Hvala in Bog povrni za vse darove, ki jih dajete v pušico, ofer ali kakšen nabiralnik.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

V TREBNJEM: 30. 5. Gorenja Dobrava in Meglenik, 6. 6. Gorenje Medvedje Selo, 12. 6. starši prvoobhajancev, 20. 6. Gorenja Nemška vas. Čiščenje je običajno ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Za rože in cerkev ste darovali iz Dola 140,00€, Dolenje Dobrave 265,00€, Dolenjega Medvedjega Sela in Praproč 190,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

V ŠENTLOVRENCU: 30. 5. Muhabran, 6. 6. Velika Loka (desna stran), 13. 6. Velika Loka (leva stran), 20. 6. Trnje, 27. 6. Mala Loka  4. 7. Mačkovec, 11. 7. Žabjek, 18. 7. Krtina, 25. 7. Mali Videm, 1. 8. Veliki  Videm, 8. 8. in 4. 9. Šentlovrenc, 15. 8. Dolga Njiva, 22. 8. Mačji Dol, 29. 8. Vrhovo, 12. 9. Prapreče.

Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

Peti pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do Studenca bo v nedeljo, 31. 5. 2020. Pohod se začne po sveti maši, ki bo ob 8.00 v župnijski cerkvi v Tržišču. Prijavnine ni. Prispevek za topli obrok je 5,00€. Za dodatne informacije pokličite 031 278 486.

ODDANE maše: +Ljudmila Pucelj (obl.) in Ludvik, +družina Marn in Gospodarič (Dolenja Dobrava), +Štefan Bartolj (1xvaščani, 30xgregorjanske-domači), +Alojzija Gorenčič, +Matevž Makovec, +družina Meglič, za žive in pokojne duhovnike v župniji Trebnje, v zahvalo za Božjo pomoč, za Božjo pomoč in varstvo, za dobro letino in blagoslov pri delu (poljska za Hudeje), +Marija in Slavka Pust, +Angelca in Ani Eržek, 2xv zahvalo očetu in mami za dar življenja in nesebično ljubeče srce, +Mojca Hajdinjak Šabjan (8xsosedje iz Prijateljeve ul. In Vine Gorice), +Fani Hajdinjak (obl.), +Viljem Meglič, +Marija Meglič, +Marija Rus (2xsoseda), +Terezija Pibernik (3xTomaž Kukenberger, Marjan Starič in Peter Marn, 2xŽupnijska Karitas Trebnje, 3xŠolske sestre, 1xAgata in Marta, 2xdružina Marinčič, 5xmolitvena skupina, 1xEmilijana Pavlin, 4xzakonci iz Količevega, 4xŽupnijski pastoralni svet, 2xdružina Matko, 1x Metoda Rebolj, 2xni zapisano, kdo je dal), +Janez Piškur (Abolnarjeva).

Hvala in Bog povrni vsem, ki se mi izrekli sožalje ob smrti mame, naročili svete maše zanjo in dali tudi denarne darove. Hvala tudi za voščila in darila ob rojstnem dnevu.       župnik Jože Pibernik

OBISK BOLNIH IN OSTARELIH bo po hišah na prvi četrtek in petek, 4. in 5. junija. V Dom starejših občanov bomo šli, če bo to že možno.

OB OBISKU CERKVE ZARADI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE IN ZDRAVJE DRUGIH:

- RAZKUŽITE SI ROKE

- NADENITE SI ZAŠČITNO MASKO NA USTA IN NOS

- OB VSTOPU SPOŠTLJIVO POKLEKNITE IN SE POKRIŽAJTE

- OPUSTITE POZDRAV MIRU S STISKOM ROK

- OHRANJAJTE RAZDALJO 1,5 m DRUG OD DRUGEGA (DRUŽINSKI ČLANI STE LAHKO SKUPAJ)

- OBHAJILO PREJMETE SAMO NA ROKO

INFORMACIJE lahko dobite na oglasni deski ob glavnem vhodu v župnijsko cerkev, v Baragovem listu, ki je na voljo pod zvonikom ali pred cerkvijo, na internetni strani Župnije Trebnje, župnikovi facebook strani in na telefonu 041 816 822 (župnik Jože) ali 041 601 326 (g. Slavko).

Sveto mašo lahko spremljate na Radiu Ognjišče in internetni TV EXODUS.

Informacije so dostopne na internetni strani Slovenske škofovske konference https://katoliska-cerkev.si/

V mesecu maju smo vabljeni, da se po Mariji približamo Bogu:

Marija, Mati Odrešenikova

in tudi naša Mati, vrata nebeška

in morska zvezda, pomagaj mi,

ki padam, pa se trudim, da vstajam.

Pridi na pomoč Cerkvi,

razsvetli svoje zveste otroke,

utrdi vernike na vseh koncih sveta,

privabi oddaljene in spreobrni tiste,

ki jih je zasužnilo zlo!

Molitev za zdravje v času epidemije COVID-19

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.