Preskoči na vsebino

nalagam novice...

PRIČAKOVANJE, ADVENT IN SV. MIKLAVŽ

Začenjamo mesec december, ki je zaznamovan s pričakovanji, praznovanji in darili. Adventni čas je priložnost, da se dobro pripravimo na prihajajoče praznike. Pričakujemo god in obisk sv. Miklavža (Nikolaja) ter darila, praznik Jezusovega rojstva, božič, in pa še zaključek starega in začetek novega leta. Ob praznovanju je velikokrat v ospredju samo zunanja okrasitev in materialne dobrine, ker nam v srcu velikokrat pusti praznino. Mnogi se ob teh dneh čutijo zelo osamljene. Povsod je polno blišča. Vse pa je kar nekam prazno, če ne vidimo pravega pomena praznovanja, če ni medosebne topline in povezanosti z Jezusom.

          V letošnjem adventu smo še posebej povabljeni, da gradimo svoj odnos do Jezusa, do družinskih članov ter svojih sodelavcev, prijateljev, sosedov, sošolcev, ... »Karkoli ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, ste meni storili,« pravi Jezus. Obiščimo Jezusa v cerkvi, pojdimo k spovedi in obhajilu, prepevajmo, zahvaljujmo se Bogu in ga prosimo, ob godu sv. Miklavža obdarimo otroke s toplino objema in sprejetostjo ter praktičnimi darili, obiščimo osamljene in žalostne. Bodimo ob praznikih skupaj, vzemimo si čas za pogovor in pomoč. To bo naredilo praznike res lepe in bomo iz njih črpali še dolgo v novo leto.

          Adventni koledarji, ki so jih otroci prejeli pri verouku, naj vam bodo pripomoček. Šparovčke, ki jih lahko otroci zložijo, je spodbuda k dobrodelni akciji Otroci za otroke. NE zato, ker moraš, ampak svobodno in iz srca daruj za nekoga, ki ni tako obdarjen kot ti.

Vabim vas, da ne postavljajte jaslic že v adventu, ampak za sam božič in naj bodo čez novo leto.

župnik Jože Pibernik

PRVI PETEK IN SOBOTA nas vabita k češčenju Jezusovega in Marijinega srca. Duhovniki bomo obhajali bolne in ostarele po domovih.

SPOVEDOVANJE je vsako nedeljo pred in med sveto mašo v Trebnjem. Božično spovedovanje bo 23. decembra od 17.00 dalje, ko bo na voljo več spovednikov.

Otroci bodo šli k spovedi pri verouku prvi ali drugi teden v decembru.

Duhovna obnova za župnijske sodelavce in vse, ki se želite pripraviti na božič, bo v soboto, 15. decembra, od 7.30 do 12.00.

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM je vsak ponedeljek po sveti maši, vsako sredo pred sveto mašo od 16.45 dalje in vsak četrtek po sveti maši. Vabljeni.

MOLITEV-SLAVLJENJE Prenove v duhu je vsak petek po sveti maši do 20.00.

SVETI MIKLAVŽ PRIHAJA v našo župnijo v dvorano Kulturnega doma v soboto, 8. decembra, ob 14.30 in 16.00. Dramska skupina Kresnička bo zaigrala igro, nato pa se boste vsi otroci, do vključno 2. razreda, srečali z Miklavžem in od njega prejeli darila.

Vas zanima, zakaj sveti Miklavž tako rad hodi naokoli ponoči?

O svetem Miklavžu trdi legenda, da je nekoč trem sestricam nekega siromaka ponoči nastavil na okno tri kepe zlata. Pomagal jim je, da so lažje živele in da so imele doto za poroko. Zato še danes deli darove v tihi noči. Tudi vam, ljubi otroci, je in bo še sveti Miklavž prinesel darilo, ko boste sladko spali. Ne pozabite po stari navadi pripraviti prostora in napisati svojega imena, da vas ob vseh otrocih sveta ne zgreši ali zamenja.

SVETA ANA na Gradišču vabi k praznovanju godu sv. Lucije. Ker vas večina lažje pride v nedeljo in čez dan, bomo praznovali in se sv. Luciji za zdravje oči priporočali v nedeljo, 16. decembra, ob 10.00. Vabljeni.

Krščevanje bo v mesecu decembru v nedeljo, 30. decembra, pri sveti maši ob 10.00. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v četrtek, 27. decembra, ob 19.00.

GOSPODARSTVO – Pušice: Trebnje 18. nov. 1.002,10€, 25. nov. 1.035,05€, Sv. Marjeta pogreb 10. nov. 152,70€, 18. nov. 48,76€. Obnova župnijske cerkve počasi napreduje. Čakamo še nekaj obrtnikov. Hvala za potrpežljivost glede ogrevanja. V kratkem naj bi bilo usposobljeno. Veliko stvari se je še pokazalo, da jih je potrebno narediti. Trenutno pokrivamo vse račune, za nekaj pa se bo potrebno tudi zadolžiti. Hvala in Bog povrni za vaše darove.

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve

7. 12. ob 16.00 Ul. herojev in Cankarjeva, 14. 12. ob 16.00 Maistrova in Dolenjska ul., 22. 12. Jurčičeva ul. in Stari trg do Urajnarjevih, 29. 12. Stari trg. Čiščenje je običajno ob petkih ob 16.00 ali ob sobotah ob 8.00. Če želite drug dan ali uro, sporočite. Pri sv. Marjeti ste v decembru na vrsti iz Grma. Za rože in cerkev ste darovali iz Trubarjeve, Tomšičeve ul. in Rimske c. 225,00€, iz Slakove, Simončičeve in Rožne ul. pa 190,00€. Hvala in Bog povrni za darovan denar in vaše delo.

V adventu je okras cerkve adventni venec in zelenje, nič rož, v božičnem času pa jaslice.

ODDANE maše: +Alojz Marn, +Ljudmila in Anton Kos, Stanko in Marija Andoljšek, +Marija Zupančič (sestra Slavka), +Ludvik Slak (5xvaščani), +Lojze in Terezija Cesar, +Marjan Kaštrun (3xTerezika Bracovič), +Marija Zupančič (Dečja vas, 2xdružina Pekolj iz Ljubljane), +Lado Kukenberger in družina Starič, +Drago Gabrijel in starši Rogelj, +Viktorija Gabrijel, po namenu. Svete maše oddamo na škofijo v Novo mesto, ki jih preda duhovnikom, ki nimajo mašnih namenov ali pa direktno, če kdo od duhovnikov prosi zanje. Hvala in Bog povrni.

VERSKI TISK - V zakristiji lahko kupite koledarje (Marijanski 2,50€, list 0,70€) in pratiko (5,90€) ter poravnate naročnino za verske časopise. Lahko se tudi na novo naročite. Če želite, lahko časopis prihaja po pošti na dom. Celoletna naročnina: Družina 104,00€, Ognjišče 34,30€, Misijonska obzorja 9,00€.

Jaslice lahko kupite v knjigarni Kapitelj v Novem mestu, kjer prodajajo nabožne predmete in knjige.

Sodelavci Karitas bodo v svojih prostorih (za župniščem pri garažah) na voljo v torek, 4. decembra, od 17.00 do 18.00.