SVETE MAŠE SO ODPRTE ZA JAVNOST Z OMEJITVAMI

Dobili smo dovoljenje za svete maše z ljudstvom s strogimi omejitvami. Hvala zdravstvenemu inšpektorju, da nam ob pregledu stanja prižgal zeleno luč za obhajanje svetih maš z ljudstvom.

V cerkvi v Trebnjem je lahko naenkrat samo 1 oseba (ali člani istega gospodinjstva) na 30m2.

Zborovskega petja ne sme biti. Lahko je samo orglanje.

Za vse maše se je potrebno predhodno najaviti po telefonu 07/30 44 001 ali 041 816 822.

Ob nedeljah in praznikih bo prenos bogoslužja tudi

po župnikovem facebooku (Jože Pibernik).

JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA

V torek, 2. februarja, bomo praznovali praznik Gospodovega darovanja v templju ali svečnico. Jezusa so po judovski postavi prinesli v tempelj, ga obrezali in darovali kot prvorojenca Bogu, odkupili z dvema golobčkoma, Marija pa je bila po porodu deležna blagoslova, da se spet lahko udeležuje bogoslužja in gre v družbo. Starček Simeon je Jezusa označil kot luč v razsvetljenje poganom.

V cerkvi bomo pri bogoslužju prižgali sveče (prinesete jih s seboj, nekaj pa jih bo na voljo tudi v cerkvi), ki jih bomo blagoslovili in odnesli na svoje domove, da bi z njimi prinesli Božji blagoslov v naše vsakdanje življenje, posebej še ob hudi uri vsakršnih neviht ter ob svojem slovesu od tega sveta, ko vsi najbolj potrebujemo Božje usmiljenje in Božji blagoslov.

Mi sami naj bi bili kot goreča sveča, ki izgoreva v darovanju Bogu in bližnjim, posebej še do tistih, ki so se znašli v hudi stiski, duhovni ali telesni, in tiho ali na glas kričijo po naši pomoči. Takrat smo lahko prav mi luč rešitve - kot drugi Kristusi.

SVETI BLAŽ

V sredo, 3. februarja, bo na praznik sv. Blaža pri sveti maši blagoslov na  priprošnjo sv. Blaža za telesno in duhovno zdravje.

V vsej Cerkvi velja sv. Blaž za priprošnjika zoper bolezni vratu in grla. Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, namreč pripoveduje, da je bil Blaž najprej zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licinij preganjati kristjane, so prijeli tudi Blaža. Peljali so ga pred sodnika. Naproti mu je prihitela vdova z edinim sinom in jokaje prosila svetnika, naj reši otroka gotove smrti. Požrl je ribjo kost, ki je niso mogli spraviti iz grla. Trpel je silne bolečine. Sv. Blaž je nekoliko pomolil, dečka blagoslovil in ga ozdravljenega vrnil srečni materi. Sam pa je šel naprej v strašno smrt. Rablji so ga neusmiljeno tepli, potem pa trgali z železnimi grebeni. Naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316. Sv. Blaž goduje 3. februarja.

V zvezi z omenjenim čudežem, ki ga je storil svetnik na poti v smrt, deli Cerkev vsako leto na god sv. Blaža - Blažev blagoslov. Mašnik najprej blagoslovi sveče za ta blagoslov s posebno molitvijo. Nato vzame dve sveči, zvezani v obliki križa, in ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti Blažev blagoslov.  Duhovnik pri blagoslovu izreka besede:

na priprošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj te Bog obvaruje bolezni v grlu in vsakega drugega zla. +V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

SVETO OBHAJILO in SVETA SPOVED – duhovniki in diakon smo na voljo po dogovoru. Ob vsem tem je potrebno upoštevati vse preventivne ukrepe za omejitev corona virusa. Pokličite na župnijski telefon 07/30 44 001.

KRŠČEVANJE je za vsakega posebej in časovno v dogovoru s starši otroka. Za prijavo otroka za krst potrebujete družinsko knjižico, rojstni list otroka in potrdilo o primernosti za botra, če ni iz naše župnije. Če boste izbrali dva botra, naj bosta moški in ženska. Boter naj bo ali samski ali pa cerkveno poročen. Priprava na krst bo v župnišču v dogovoru s starši.

POROKE so možne tudi v tem času v omejenem številu svatov. Pari za posvet in prijavo poroke pokličite po telefonu (041 816 822) ali se oglasite v času uradnih ur.

VEROUKA še nekaj časa ne bo, zato naj otroci vsak teden rešijo eno nalogo več v delovnem zvezku. Trudite se tudi za družinsko molitev (vsaj zjutraj in zvečer).

HVALA VSEM, ki finančno podpirate Župnijo Trebnje in vzdržujete svoje duhovnike. Obnovitvena dela v cerkvi potekajo že od leta 2018 in je za lansko in letošnje leto v načrtu obnova slik križevega pota, velika slika križanja na koru in obe sliki na stranskih oltarjih (Srce Jezusovo in Srce Marijino). Slike bodo v kratkem na svojih mestih. Vrednost trenutnih konzervatorskih posegov v slike z okvirji je 24.000,00€. Preko razpisa za kulturno dediščino smo pridobili občinska sredstva (10.000,00€), za kar se Občini Trebnje iskreno zahvaljujemo. Izdelano je tudi barvno okno na koru umetnika Lojzeta Čemažarja, ki zaključuje sklop barvnih oken v ladji cerkve. Okno bo prikazovalo Marijino vnebovzetje.

Veliko dvorano Kulturnega doma smo začeli obnavljati zaradi zahteve najemnika Občina Trebnje, da se poravna tlak. Iz majhnega popravila pa je nastala velika prenova dvorane. Čakamo samo še nekaj obrtnikov, da dvorani dodajo lepoto, potem pa se bomo lahko v njej spet veselo udeleževali prireditev. Ob tem bi se zahvalil prostovoljcem, ki so naredili daleč največ prostovoljnega dela: Petru Marnu, Marjanu Stariču, Tomažu Kukenbergerju, Robiju Venclju, Borisu Grmovšku in Jožetu Urbiču. Hvala ostalim, ki ste za dan, dva ali tri prišli pomagat k težaškemu delu. Hvala obrtnikom za pomoč in delo. Hvala Marjanu Korbarju s svojimi delavci, ki je podprl obnovo v začetni fazi, ko je bilo najtežje.

Finančna sredstva črpamo iz materialnih rezerv župnije. Glede na pogodbe, ki jih imamo sklenjene, bi se morala investicija s strani Kulturnega doma povrniti v sedmih letih ali prej.

ODDANE maše: +Karl Kostevc (5xdomači, 4xsosedje, 1xCvebljevi iz Korit, 2xKošakovi, 1xnečak Franci z družino, 1xSkubetovi iz Železnega, 1xPoženel iz Črnega vrha nad Idrijo), +Marija Smolič (5xdomači, 5xRajerjevi, 1xAvguštinčič, 1xToni Kek, 3xdružina Ratajec, 1xdružina Bobnar, 2xdružina Avguštinčič, 7xdružina Grmovšek z Vrhtrebnjega), +Miro Brzin (1xKlančarjevi), +Alojz Zupančič (5xvaščani Štefana in Zidanega Mosta, 4xsosedje, 1xMarjan in Ani Okorn, 1xMilan in Marija Kastelic, 1xStruna iz Gombišča), +Metoda Rebol (8xsoseska sv. štefana), 6x+Franc Čeh, +Jožefa Šuštar, +Rozalija Zupančič, po namenu, 2xza zdravje, +Ani Gole, +Anton Meglič, +Joži Ban in Marija Meglič, +Jože Podpadec in sin Jože, +Anton Fišter, +Stanislav Mežan (1xJože Drčar, 3xMežanovi iz Lipnika), +Jožefa in Karolina Anžak, +Alojz Strmec (oče in sin), +Ivana Progar (1xsin Frenk, 1xLapovi z Breze), 10xza umrle zaradi COVIDa, +Vladimir Marinčič, +Alojzij Marinčič (Ljubljana), sv. Antonu v zahvalo, +Frančiška Zorman in Alojzija Jevševar, +Stane in Amalija Marn, za zdravje v družini, +Mirko Povhe (obl.), Igor Rojc (obl.), +Srečko Požes (2xžena Blaža, 2xsin Grega, 2xhči Špela), 2x+Tone in Marija Meglič in Joža Ban, +Rezi Čebular (roj. Meglič), +družina Uhan (Gor. Ponikve), +družina Meglič (Dol. Nemška Vas), +Ida Medved (2xvaščani), +družine Tori, Kristan in Urbančič, +Stane Rogelj (3xbrat Lojze, 8xnečaki Lojze, Gregor, Peter in Marta, 3xsestra Marija, 6xnečaki Izidor, Marjetka in Jernej, 1xMilenka Sebanc, 1xKrevsovi). Hvala in Bog povrni.

nalagam novice...