SVETE MAŠE Poned., 7. okt. Rožnovenska MB 18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + Matjaž Krevs (obl.) in Dejan Pokrivač (obl.) + Ljudmila Steklasa (obl.) Torek, 8. okt.   7.30 samostan 18.00 Breza 19.00 Trebnje za uspešno zdravljenje + Ana Pust + Olga Jordan (30. dan) Sreda, 9. okt.   15.00 DSO 18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje 19.00 Trebnje 20.00 Dečja vas po namenu + Mojca Verščaj (7. dan) + Marija Kolar (7. dan) + Janez Hočevar (obl.) + Anton Bartolj (obl.) Četrtek, 10. okt.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + Ana Pekolj (1. obl.) + družina Požes (Studenec) Petek, 11. okt.   18.00 Štefan 19.00 Trebnje + Vinko Rebol + Davorin Novak (obl.) Sobota, 12. okt.   19.00 Trebnje 19.00 Trebnje + Janez in Marija Prosenik (obl.) + Franc Kavčič (1. obl.) 28.  NEDELJA MED LETOM 13. okt. 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Matilda in Janez Smolič + Franc Kastelic (obl.) in starši (Jezero) Poned., 14. okt.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + Majda Pajk + Janez Bartolj Torek, 15. oktober Terezija Velika 7.30 samostan 7.30 samostan 19.00 Trebnje + Janez, Marija in Ludvik Gerden (Gor. Nem. vas) + s. Rozarija Pečjak (7. dan) + Marija Renko Sreda, 16. okt.   18.00 Štefan 18.00 Jezero 19.00 Trebnje + Vesna Beligoj r. Ajdič + Marjan Gašperšič (obl.) + Jožef Križman (obl.) Četrtek, 17. okt. Ignacij 18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + družina Mahnič (Rihpovec) + Ani Vidmar Petek, 18. okt. Luka 18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje 19.00 Trebnje + Janez Čeh + Ladislav Požes in Viljem Borak + Ivan Piškur (30. dan) Sobota, 19. okt.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + Anton Kukenberger (obl.) + Darinka (20. obl.) in družina Japelj MISIJONSKA NEDELJA 20. oktober 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Jože Vrhovec (obl.) + Ana in Franc Strniša (Repče) http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/34