SVETE MAŠE Poned., 8. okt.   6.00 kapela 18.00 kapela + Liljana in Nataša Kukman + Ignacij Kravcar Torek, 9. okt.   7.30 samostan   18.00 kapela 19.00 Račje Selo za duhovnika Janeza Potočnika, za uspeh na novem delovnem mestu + Marija Kaplan (30. dan) + Justina in Franc Zaletel Sreda, 10. okt.   17.00 Dečja vas 18.00 kapela + Tone Bartolj (1. obl.) + Ljudmila Greznik Četrtek, 11. okt.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Janez Čeh (Gor. Ponikve) + družina Opara (Trebnje) Petek, 12. okt.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Slavko in starši Hlebec + Marija Kastelic (obl.) Sobota, 13. okt.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 Trebnje + družina Starič + Jože Vrhovec (obl.) 28. NEDELJA MED LETOM 14. oktober 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje 10.00 Štefan za žive in pokojne župljane + Ljudmila Skušek + Franc in Ana Strniša (Repče) za sosesko Poned., 15. okt. Terezija Velika 6.00 kapela 18.00 kapela + Marija Strah (Kamni Potok, obl.) + Davorin Novak (obl.) Torek, 16. okt.   7.30 samostan 17.00 Sv. Marjeta + Janez Huč (obl.) + Božidara Gabrijel (30. dan) Sreda, 17. okt. Ignacij 15.00 DSO 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Marija in Ana Zalar + Jože Hren (obl.) + Ladislav Požes (obl.), Viljem Borak Četrtek, 18. okt. Luka 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela za žive in pokojne iz Meglenika + Janez Bartolj Petek, 19. okt.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + družina Željko in Zupančič + Ani Vidmar (obl.) Sobota, 20. okt.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 Trebnje + Stane Sever (obl.) + Mija Umek MISIJONSKA NEDELJA 21. oktober 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje 16.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Viktor in Jožefa (obl.) in starši Hrastar + Franc Jarc vseslovensko obhajanje misijonske nedelje Pozor! Z 8. oktobrom bodo večerne svete maše v Trebnjem ob 18.00, na podružnicah pa ob 17.00 ali 19.00. S točnim prihajanjem k sveti maši pokažete spoštovanje do Boga, do mašnika in ostalih vernikov. Pridite še kakšno minuto prej.  http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/34