SVETE MAŠE Poned., 19. febr. Bonifacij 6.00 kapela 18.00 kapela + Frenk Kravcar + Marija Grebenc (1. obl.) Torek, 20. febr.   7.30 samostan 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Rezi Novšak in Stane Prus + Terezija in Anton Meglič (obl.) + Marija Mlakar (obl.) Sreda, 21. febr.   15.00 DSO 18.00 kapela 19.00 Štefan + družina Glaser + Alojz Rogelj (obl.) + Ignacij in Zofija Zupančič (Rožni vrh) Četrtek, 22. febr. sedež ap. Petra 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Branko Muhič + družina Japelj Petek, 23. febr. Polikarp 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Anton Kukenberger + Stane in Alojzija Dim (obl.) Sobota, 24. febr. Matija 18.00 Trebnje 19.00 Vrhtrebnje + Angela Černe (obl.) in Ignac Kravcar (LJ.) + Stane Smolič 2. POSTNA NEDELJA 25. februar 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Feliks in družina Anželj + družina Strajnar (Dečja vas) Poned., 26. febr.   6.00 kapela 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela po namenu za družino + Marija (obl.) in Jože Vidmar + Janez Bartolj Torek, 27. febr.   7.30 samostan 17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Rezi Novšak in Stane Prus + Ivanka Urbič (obl.) + Lado Štepec (1. obl.) Sreda, 28. febr.   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela 18.00 kapela + starši in sestra Zakrajšek (Dol. Podboršt) + Matko Dragan (7. dan) + Franc Gorenc Četrtek, 1. marec   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Viljem Meglič + Jože in Slavka Vencelj (obl.) Petek, 2. marec   17.00 Sv. Marjeta 18.00 kapela + Janez Cesar (obl.) + Lojzka Makše Sobota, 3. marec celodnevno češčenje 8.30 Trebnje 17.00 Sv. Marjeta 18.00 Trebnje po namenu + Franc in Ana Vidmar + Frančiška Zupan (obl.) 3. POSTNA NEDELJA 4. marec 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Albin Šket, Matija in Jožefa, brat Matija Vidmar + Slavko Muren (obl.) http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/34