SVETE MAŠE Poned., 30. julij   6.00 kapela 19.00 kapela + Rezi in Stane Novšak + družina Mavsar in Zupančič Torek, 31. julij Ignacij Lojolski 7.30 samostan   za zdravje   Sreda, 1. avgust Alfonz Ligvorij 19.00 kapela + Amalija Gliha in Anica Žnidaršič Četrtek, 2. avg.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Lojze in Ana Ratajec (obl.) + mama Marija in hči Slavka Pust Petek, 3. avg. prvi petek 19.00 kapela + Ignac Kravcar (Ljubljana)   Sobota, 4. avg. Janez Vianney 17.00 kapela + Franc Borondič 18. NEDELJA MED LETOM 5. avgust 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Ludvik, Ivanka in Dušan Tori + Anton Fišter Poned., 6. avg. Jezusova sprem. na gori 6.00 kapela 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Rezi in Stane Novšak + Ljudmila Breznikar (30. dan) + Stanislav Ribič (obl.) Torek, 7. avg. 7.30 samostan za poseben namen Sreda, 8. avg. Dominik 15.00 DSO 19.00 kapela + Albin Perpar + Slavko in Jožefa Kresal Četrtek, 9. avg. Edith Stein 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Jernej Gričar (30. dan) + Slavka Pust Petek, 10. avg. Lovrenc 19.00 kapela + starši, Jože in Marija Metelko Sobota, 11. avg. Klara 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Alojz in Ana Ratajec (obl., Grm) + Ludvik Bizjak (obl.) 19. NEDELJA MED LETOM 12. avgust 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Frančiška in Leopold Bon + Ana Smole (obl.) Poned., 13. avg. 6.00 kapela 19.00 kapela po namenu + Ludvik Vidmar (1. obl.) Torek, 14. avg. Maksim. Kolbe 7.30 samostan + Vika Gabrijel. Joži Matoh in Tilka Agnič Sreda, 15. avg. MARIJINO VNEBOVZETJE 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Jože Borštnar in starši Repovž (obl.) + Janez Bartolj Četrtek, 16. avg.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Lado Kukenberger (obl.) + Marija in družina Dragan Petek, 17. avg.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Amalija Pekolj + Marija in Maks Rojc Sobota, 18. avg.   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela 20.00 Vina Gorica + Alojzija Lavriha (30. dan) + Marija in Alfred Ilar (obl.) + Miran Uhan (obl.) 20. NEDELJA MED LETOM 19. avgust 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Otilija Bajc (obl.) + Adolf Višček (obl.) Poned., 20. avg. Bernard 6.00 kapela 19.00 kapela v dober namen + starši Rogelj (Rožni vrh) Torek, 21. avg. Pij X. 7.30 samostan 18.00 Sv. Marjeta + Lojzka Gospodarič (obl.) + Marta Golob (obl.) Sreda, 22. avg. Dev. Marija Kralj. 15.00 DSO 19.00 kapela + Albin Perpar + Ana in Anton Pajk Četrtek, 23. avg.   19.00 kapela 20.00 Račje Selo + Darko Bartolj + Srečko Anželj Petek, 24. avg. Jernej 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Janez Vidmar + Gabrijela Gabrijel Sobota, 25. avg. 19.00 kapela + Ivan Rogelj in sin Branko 21. NEDELJA MED LETOM 26. avgust 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Marija Dragan + Marko Pekolj KOLEDAR MAŠNIH NAMENOV je za letošnje leto že skoraj poln. Ob večernih urah je že vse zasedeno, nekaj prostega je ob ponedeljkih zjutraj ob 6.00 v kapeli in ob torkih ob 7.30 v samostanu. Mašne namene pa lahko vedno oddamo naprej. Za leto 2018 mašne namene sprejemamo po 1. oktobru. S 1. julijem so škofje zvišali mašni štipendij za vzdrževanje duhovnikov iz 17€ na 20€. Hvala za vsak vaš dar, ki ga ob naročilu maše namenite za duhovnike.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/34