SVETE MAŠE Poned., 14. maj   6.00 kapela 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + starši Femec in sestra Silva + Ivan Matoh (7. dan) + Albin Šket (1. obl.) Torek, 15. maj   7.30 samostan 18.00 Sv. Marjeta 20.00 Štefan po namenu + Anton (obl.) in starši Miklič + Zofija Zupančič Sreda, 16. maj Janez Nepomuk 15.00 DSO 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela 19.00 kapela + Lucija Šeme (1. obl.) + Jožef Pangrc + Ludvik Peskar (obl.) + Angela Udovič (30. dan) Četrtek, 17. maj   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela 20.00 Štefan + Anton Smrekar (obl.) + starši Anton in Amalija Miklič, družina Uhan za dobro letino in blagoslov pri delu Petek, 18. maj   18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + družina Režen (Gradišče 6) + starši Gorec in Frančiška Gole Sobota, 19. maj   18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + družina Mežan (Lipnik) za žive in pokojne iz Cvibelj in Paradiža BINKOŠTI 20. maj 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Alojz Gracar (obl., Hudeje) + Vida in Anton Gašperšič Poned., 21. maj Marija, Mati Cerkve 6.00 kapela 19.00 kapela po namenu + Marija Požes Torek, 22. maj   7.30 samostan 19.00 kapela 20.00 Breza za zdravje + Ana Zore (obl.) za dobro letino in blagoslov pri delu Sreda, 23. maj   18.00 Vina Gorica 19.00 kapela 19.00 kapela + Alojzij Stanislav Žibert + Vinko in Cilka Zupančič + Viktor Zupančič (30. dan) Četrtek, 24. maj Marija Pomagaj 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela 19.00 kapela + družina Novak (Vina Gorica) + Franc Gorenc + Janez Pevec (1. obl.) Petek, 25. maj 18.00 Sv. Marjeta 19.00 kapela + Alojz in Marija Šircelj + Ana Rogelj (obl.) Sobota, 26. Maj Filip Neri 18.00 Sv. Marjeta 19.00 Trebnje + Angela in Jože, Roman Mlakar (obl.) + Jože Mlakar (obl.) SVETA TROJICA 27. maj Alojzij Grozde 7.00 Trebnje 8.30 Trebnje 10.00 Trebnje za žive in pokojne župljane + Jože Zupančič (obl.) + Marija, Julijana in Stanislava Huč http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/34