kapela sv. JOŽEFA - GradiščeKapelo je postavil g. dekan Jože Tomažič leta 1936. Zidana je v obliki romanske rotunde s polkrižno apsido. Znotraj je visoka 4,5, zunaj pa 12,3 m. Strop je lesen, tlak cementen. Notranjost in zunanjost cerkvice je bila obnovljena 1972. leta. Kapelo je blagoslovil ljubljanski &scaron;kof dr. Gregorij Rožman zadnjo nedeljo v oktobru 1936. Zvonik je lesen. Bronast zvon je bil ulit leta 1936 v &Scaron;entvidu nad Ljubljano, tehta pa 50 kg. Oltar je samo eden, prinesen iz razpadajoče kapelice, imenovane &raquo;Na pristavi&laquo;, kamor so ga okrog leta 1900 prinesli iz grajske kapele v Lan&scaron;prežu. Sedanji oltar je močno predelan. V osrednji ni&scaron;i je slika križanja, ob straneh pa kipa sv. Avgu&scaron;tina in sv. Ambroža, kvalitetno baročno delo iz srede 18. stoletja. V atiki je doprsni kip Boga Očeta, ob straneh pa sta baročna angela. Kip sv. Jožefa je iz mavca. Kapela nima zakristije. 2006 pa je bila vanjo napeljana elektrika in&nbsp; elektrificiran zvon. 2010: nov položen granitni tilak v kapeli. 2014: nova hrastova vrata ter postavitev lesenega kipa sv. Jožefa pri cerkvi.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/29<![CDATA[sv. Jožef - Gradišče]]>