sv. PETER - JezeroCerkev se prvikrat omenja 1391 kot &raquo;sancti Petri in Lacu&laquo;. Ladja sega verjetno &scaron;e v romansko dobo, prezbiterij je baročni (17. stoletje). Cerkev je sezidana iz rimskih kamnov (v njeni bližini je bilo nekoč pogansko pokopali&scaron;če), o čemer pričajo tudi nekateri vidni kamni z napisi. Cerkev je dolga 12,3 m, zvonik je visok 22 m. Cementni tlak je bil narejen leta 1925. Cerkev je bila prepleskana lansko leto. Oltar je s konca 17. stoletja. V srednji ni&scaron;i je kip sv. Petra, ob straneh sta sv. Pavel in sv. Andrej, v atiki pa sv. Mihael. Oltar ima novej&scaron;o polihromacijo. Ob južni slavoločni steni je preprost kip sv. Jakoba s konca 18. stoletja. V cerkev je bilo kar dvakrat vdrto. 1969 so bili ukradeni &scaron;tirje angelčki in kelih s pateno, pred leti pa kip sv. Matija. Zvonova sta dva. Večji je bronast, glas c, 220 kg, iz leta 1926, narejen v&nbsp; &Scaron;entvidu nad Ljubljano. Drugi je iz leta 1795, prav tako bronast, glas e, tehta 192 kg, narejen pa je bil v Ljubljani (Samassa). Zakristije ni. Omara je pod korom. Pred 1. majem 2003 je bilo v cerkev vlomljeno v tretje. Ukradenih je bilo pet glav angelov pod simsih glavnega oltarja. 2008: obnova zunanj&scaron;čine cerkve; nova vrata ter nov ambon s 3 sedilijami in 2 pla&scaron;ča. 2012: obnovljen glavni oltar &ndash; &scaron;kof Glavan.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/27<![CDATA[sv. Peter]]>