sv. JANEZ KRSTNIK - BrezaCerkev se prvikrat omenja 1581, sicer pa je mnogo starej&scaron;a. Ladja je gotska, v 17. stoletju ji je bil prizidan sedanji baročni prezbiterij. Zvonik je visok 28,5 m. Glavni oltar je tip zlatega oltarja iz 17. stoletja. V srednji ni&scaron;i je kip Janeza Krstnika, ki kr&scaron;čuje Jezusa, ob strani sta sv. Kozma in sv. Damijan, v atiki pa Marija Snežna. Stranska oltarja iz 17. stoletja sta kmečko delo. Oltar na južni strani je posvečen sv. Ožboltu. V atiki je kip Brezmadežne. Oltar na severni strani pa je posvečen Mariji Magdaleni. Križev pot je bil zamenjan leta 1978, prine&scaron;en pa je bil iz samostana Usmiljenih sester iz Gradca. Lestenca sta domače delo. V zvoniku sta dva zvonova. Večji je železen, tehta okrog 300 kg, vlit je bil 1918. leta pri KID-u (Kranjska industrijska družba). Ugla&scaron;en je na ton cis. Manj&scaron;i zvon je bronast iz leta 1749 (Samassa), poje glas d, težak je okrog 150 kg. V omari so skromne jaslice. Cerkev ima od knjig edino misal (ma&scaron;na knjiga), omembe vreden pa je tudi misal iz leta 1597. 2005: obnova 10 svečnikov. 2008: novi stoli, nov ambon in obnovljen Marijin kip. 2009: obnovljena zunanj&scaron;čina (fasada, stre&scaron;na kritina, osvetljava, drenaža) cerkve. 2014: nov zvonomat.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/24<![CDATA[Breza]]>