sv. ŠTEFAN - ŠtefanCerkev se prvikrat omenja 1340 v urbarju Kostanjevi&scaron;kega samostana. Sedanja cerkev je v osnovi gotska, pozneje delno barokizirana. Zvonik je visok 27 metrov. Cerkev je obrnjena proti zahodu. Ladjo so najverjetneje postavili v času romanike. Bizancijev popis cerkva in kapel na Kranjskem iz leta 1581 omenja v &Scaron;tefanu tudi cerkev sv. Bernarda. Danes o tej cerkvi ni nobenega sledu in se ne ve, kje je stala. Oltarja sta dva. Glavni oltar je neobaročni. Kipi so iz srede 18. stoletja. Kip sv. &Scaron;tefana v glavni ni&scaron;i je izredno lepo baročno delo. Levo je sv. Bo&scaron;tjan, desno kip papeža Urbana, nad atiko pa kip Boga Očeta. Na hrbtni strani oltarja je napis Ko&scaron;ir Alois, podoba in mala letnica 1868. Južni stranski oltar je mizarsko delo iz 17. stoletja. Zakristije ni. Železni zvon, glas b, je iz leta 1918, dva bronasta, glasova a in cis, pa sta bila narejena v Žalcu, prvi pred 8 in drugi pred 4 leti. 2007: novi dve vrati v cerkvi. 2010: tlakovanje okolice cerkve ter položen asfalt za 2 vozili.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/22<![CDATA[Štefan]]>