sv. MARJETA - GrmCerkev se prvikrat omenja leta 1436. Ladja in prezbiterij sta v osnovi &scaron;e gotska, v 17. stoletju močno barokizirana. Obnovljena sta bila leta 1981. Cerkev je dolga 18,97 metrov, zvonik pa je visok 28 metrov. Oltarji so trije - leseni, zelo preprosti, brez večje umetni&scaron;ke vrednosti. Vsi trije so iz srede 19. stoletja, blagoslovljeni so bili leta 1867. 1975 je oltarje obnovil in pozlatil Maks Kozjek, župnik iz Hinj. Kip sv. Marjete v sredini je visok 126 cm, prav tako kipa sv. Neže in Ur&scaron;ule. Severni stranski oltar je posvečen sv. Katarini, ob straneh pa sta sv. Cecilija in svetnica opatinja (morda sv. Jedrt). Na vrhu sta manj&scaron;a kipa sv. Notburge in Apolonije. Kipa opatinje in Apolonije sta iz 17. stoletja. Južni stranski oltar je posvečen sv. Simonu. Ob straneh sta sv. Peter in Pavel, v atiki pa kipa Tomaža in Matije. Vsi kipi iz tega oltarja so iz 17. stoletja. Na severni ladijski steni je manj&scaron;a slika Marije z Jezusom s konca 18. stoletja. V jugozahodnem kotu pod prislonjeno lopo med zahodno steno ladje in zvonikom je nad oltarno zidano menzo naslikana podoba sv. Marjete, ob straneh pa Ur&scaron;ule in Neže. Zvonovi so trije, vsi so bronasti. Prvi - 688 kg, glas fis - je iz leta 1930; drugi - 336 kg, glas +b - je bil narejen 1901; tretji, najmanj&scaron;i - 150 kg, glas cis - pa leta 1840 (Samassa v Ljubljani). Zakristija je služila kot veroučna učilnica. Podružnica se lahko pohvali z lepimi jaslicami. 2004 smo blagoslovili notranja obnovitvena dela - nov tlak z novim daritvenim oltarjem; nova okna; nove klopi, zakristijsko omaro, spovednico in lestence in novo ozvočenje. 2006: obnovljen pokopali&scaron;ki križ. 2011: prenova elektr. napeljave. 2012: nove stopnice v zvoniku. 2015: KS DNV in Komunala Trebnje z župnijo Trebnje položila nove betonske pohodne plo&scaron;če na cerkveni zemlji pokopali&scaron;ča sv. Marjete v Grmu (okoli cerkve)! &nbsp;http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/21<![CDATA[sv. Marjeta]]>