sv. JAKOB - VrhtrebnjeCerkev se prvikrat omenja 1526. Je baročna stavba s 27 metrov visokim zvonikom. Cerkev je bila prenovljena leta 1971. Oltarja sta dva. Glavni oltar je lesen z začetka 18. stoletja. Srednja ni&scaron;a je vi&scaron;ja. V glavni ni&scaron;i je kip sv. Jakoba starej&scaron;ega, ob straneh pa sta sv. Jakob mlaj&scaron;i in sv. Filip. V atiki je kip Marije z Jezusom. Napis za oltarjem pove, da je bil le-ta prenovljen leta 1863, prenovil pa ga je podobar Matija Tomc. Levi stranski oltar je posvečen sv. Heleni. Vsi kipi so iz 17. stoletja. V osrednji ni&scaron;i je sv. Helena, v atiki Marija z Jezusom, na ogredju pa dva angela. Ob straneh je motiv u&scaron;es. Na desni strani je lesena kapelica, v kateri je po prvi svetovni vojni narejen Marijin kip, ki so ga pred božičem nosili od hi&scaron;e do hi&scaron;e. 14 klopi je iz trebanjske župnijske cerkve. Zvonova sta železna; in sicer glas cis, 185 kg ter glas b, 280 kg,. Oba sta bila ulita leta 1918 v KID-u. Zakristije ni, ma&scaron;ni pla&scaron;či so obnovljeni. 1999 je rojak in upokojeni ljubljanski &scaron;kof dr. Alojzij &Scaron;u&scaron;tar ob žegnanju blagoslovil dve barvni okni v ladji cerkve - blaženega Slom&scaron;ka ter svetni&scaron;kega kandidata Friderika Baraga. Leta 2001 je bil vgrajen vitraž &scaron;e enega svetni&scaron;kega kandidata, &scaron;kofa Gnidovca. 2002 je nad&scaron;kof Franc Perko posvetil nov daritveni oltar. Naslednje leto pa sta bila dodana &scaron;e vitraža Vovka in Grozdeta. 2004 je bil renoviran glavni oltar sv. Jakoba. Rojak dr. Roman Globokar je naslednje leto 2005 blagoslovil obnovljeni stranski oltar sv. Helene ter nove klopi mizarstva Kastelic iz Grosuplja ter tudi položili novi tlak. 2006: narejen nov stranski oltar sv. Filipa in Jakoba ml. 2007: nov kor s spovednico (Kastelic iz Grosuplja). Blagoslov doprsnega kipa nad&scaron;kofa dr. Alojzija &Scaron;u&scaron;tarja na levi strani pročelja cerkve &ndash; &scaron;kof Andrej Glavan. 2008: nova omara in stoli. 2010: tri oljne slike (triptih) na korni ograji cerkve, delo slikarja Ma&scaron;ukova. 2012: prepleskan zvonik in nova figura Sv. Duha nad dar. oltarjem.http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/14<![CDATA[Vrhtrebnje]]>