VEROUKVerouk za 1. in 2. razred zaključujemo v nedeljo, 27. maja, ob 10.00. Verouk za 3.do8. razred zaključujemo v četrtek, 31. maja, pri sveti maši ob 18.00. Po maši bo še procesija Svetega Rešnjega telesa in krvi. Vpis k verouku bo v prvem tednu v septembru (tudi za 1. razred). Redno prihajanje k nedeljski sveti maši je izpolnitev božje in cerkvene zapovedi, ki nam vsem pomaga, da ohranjamo stik z Bogom in cerkveno skupnostjo.  http://zupnija-trebnje.rkc.si/index.php/content/display/12